Theravāda budističko društvo

SN XLII.8: Sankhadhama sutta

Samyutta nikāya XLII.8

Sankhadhama sutta
Duvač u školjku


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Nālande, u Pāvārikinom mango gaju. Onda starešina Asibandhakaputta, nezaređeni sledbenik Niganthi, [1] otide do Blaženog, pokloni mu se, te sede sa strane. I dok je tako sedeo, Blaženi mu reče: "Na koji način, starešino, Nigantha Nātaputta, podučava Dhammi svoje učenike?"

"Poštovani gospodine, Nigantha Nātaputta, podučava Dhammi svoje učenike ovako: 'Svako ko uništava život, osuđen je na stanje patnje, osuđen je na čistilište. Svako ko uzima ono što mu nije dato, osuđen je na stanje patnje, osuđen je na čistilište. Svako ko se upušta u nedolične seksualne odnose, osuđen je na stanje patnje, osuđen je na čistilište. Svako ko laže, osuđen je na stanje patnje, osuđen je na čistilište. Svakome pravac preporađanja određuje način na koji se obično ponaša.' Na taj način, poštovani gospodine, Nigantha Nātaputta podučava Dhammi svoje učenike."

"Ako bi, starešino, zaista bilo tako da svakome pravac preporađanja određuje način na koji se obično ponaša, tada prema onome što govori Nigantha Nātaputta, niko ne bi bio osuđen na stanje patnje, osuđen na čistilište. Šta ti misliš, starešino? U slučaju onoga ko uništava život, ako bismo uporedili jednu situaciju sa drugom, bilo danju, bilo noću, šta je češće: slučaj kada on uništava život ili slučaj kada on to ne čini?"

"U slučaju onoga ko uništava život, poštovani gospodine, ako bismo uporedili jednu situaciju sa drugom, bilo danju, bilo noću, slučaj kada on uništava život je redak, a slučaj kada on to ne čini je čest."

"Dakle, starešino, ako bi zaista bilo tako da svakome pravac preporađanja određuje način na koji se obično ponaša, tada prema onome što govori Nigantha Nātaputta, niko ne bi bio osuđen na stanje patnje, osuđen na čistilište.

A šta ti misliš, starešino? U slučaju onoga ko uzima ono što mu nije dato… ko se upušta u nedolične seksualne odnose… u slučaju onoga ko laže, ako bismo uporedili jednu situaciju sa drugom, bilo danju, bilo noću, šta je češće: slučaj kada on laže ili slučaj kada on to ne čini?"

"U slučaju onoga ko laže, poštovani gospodine, ako bismo uporedili jednu situaciju sa drugom, bilo danju, bilo noću, slučaj kada on laže je redak, a slučaj kada on to ne čini je čest."

"Dakle, starešino, ako bi zaista bilo tako da svakome pravac preporađanja određuje način na koji se obično ponaša, tada prema onome što govori Nigantha Nātaputta, niko ne bi bio osuđen na stanje patnje, osuđen na čistilište."

"Ima slučajeva , starešino, da neki učitelj zastupa ovako učenje i gledište: 'Svako ko uništava život… ko uzima ono što mu nije dato… ko se upušta u nedolične seksualne odnose… ko laže, osuđen je na stanje patnje, osuđen je na čistilište.' I onda učenik ima puno poverenje u takvog učitelja. On rezonuje ovako: 'Moj učitelj zastupa ovako učenje i gledište: Svako ko uništava život, osuđen je na stanje patnje, osuđen je na čistilište' Ja sam takođe uništavao život, te sam i sam osuđen na stanje patnje, osuđen na čistilište.' Na taj način on formira jedno ovakvo gledište. I ukoliko ne napusti takvu tvrdnju i takvo stanje uma, tada će se on, u skladu sa svojim zaslugama, zaista naći u čistilištu.

On rezonuje ovako: 'Moj učitelj zastupa ovako učenje i gledište: Svako ko uzima ono što mu nije dato, osuđen je na stanje patnje, osuđen je na čistilište.' Ja sam takođe uzimao ono što mi nije bilo dato, te sam i sam osuđen na stanje patnje, osuđen na čistilište. Na taj način on formira jedno ovakvo gledište. I ukoliko ne napusti takvu tvrdnju i takvo stanje uma, tada će se on, u skladu sa svojim zaslugama, zaista naći u čistilištu.

On rezonuje ovako: 'Moj učitelj zastupa ovako učenje i gledište: 'Svako ko se upušta u nedolične seksualne odnose, osuđen je na stanje patnje, osuđen je na čistilište.' Ja sam se takođe upuštao u nedolične seksualne odnose, te sam i sam osuđen na stanje patnje, osuđen na čistilište.' Na taj način on formira jedno ovakvo gledište. I ukoliko ne napusti takvu tvrdnju i takvo stanje uma, tada će se on, u skladu sa svojim zaslugama, zaista naći u čistilištu.

On rezonuje ovako: 'Moj učitelj zastupa ovako učenje i gledište: 'Svako ko laže, osuđen je na stanje patnje, osuđen je na čistilište.' Ja sam takođe lagao, te sam i sam osuđen na stanje patnje, osuđen na čistilište. Na taj način on formira jedno ovakvo gledište. I ukoliko ne napusti takvu tvrdnju i takvo stanje uma, tada će se on, u skladu sa svojim zaslugama, zaista naći u čistilištu.

Ali u ovom se svetu javlja Tathāgata, usavršen, potpuno probuđen; postigao je ispravno znanje i vladanje; srećan, dobro upućen znalac sveta, nenadmašni vodič onima kojima je potreban putokaz; učitelj božanskim i ljudskim bićima, prosvetljen i blagosloven. Na mnoge načine on kritikuje i osuđuje uništavanje života, te kaže: 'Odustanite od uništavanja života.' On kritikuje i osuđuje uzimanje onoga što nije dato, te kaže: 'Odustanite od uzimanje onoga što nije dato.' Na mnoge načine on kritikuje i osuđuje upuštanje u nedolične seksualne odnose, te kaže: 'Odustanite od nedoličnih seksualnih odnosa.' On kritikuje i osuđuje laganje, te kaže: 'Odustanite od laganja.'

I onda učenik ima puno poverenje u takvog učitelja. On rezonuje ovako: 'Na mnoge načine Tathāgata kritikuje i osuđuje uništavanje života, te kaže: "Odustanite od uništavanja života." Ja sam takođe uništavao život u toj i toj meri. To nije bilo u redu, to nije bilo dobro. Ali iako se kajem zbog toga, takva moja nedela ne mogu se opozvati.' Pošto je tako razmislio, on napušta uništavanje života i izbegava uništavanje života i u budućnosti. Tako se događa napuštanje tog nedela; tako se događa prevazilaženje tog nedela.

On rezonuje ovako: 'Na mnoge načine Tathāgata kritikuje i osuđuje uzimanje onoga što nije dato, te kaže: "Odustanite od uzimanja onoga što nije dato." Ja sam takođe uzimao ono što nije dato u toj i toj meri. To nije bilo u redu, to nije bilo dobro. Ali iako se kajem zbog toga, takva moja nedela ne mogu se opozvati.' Pošto je tako razmislio, on napušta uzimanje onoga što nije dato i izbegava uzimanje onoga što nije dato i u budućnosti. Tako se događa napuštanje tog nedela; tako se događa prevazilaženje tog nedela.

On rezonuje ovako: 'Na mnoge načine Tathāgata kritikuje i osuđuje upuštanje u nedolične seksualne odnose, te kaže: "Odustanite od nedoličnih seksualnih odnosa." Ja sam se takođe upuštao u nedolične seksualne odnose u toj i toj meri. To nije bilo u redu, to nije bilo dobro. Ali iako se kajem zbog toga, takva moja nedela ne mogu se opozvati.' Pošto je tako razmislio, on napušta nedolične seksualne odnose i izbegava nedolične seksualne odnose i u budućnosti. Tako se događa napuštanje tog nedela; tako se događa prevazilaženje tog nedela.

On rezonuje ovako: 'Na mnoge načine Tathāgata kritikuje i osuđuje laganje, te kaže: "Odustanite od laganja." Ja sam takođe lagao u toj i toj meri. To nije bilo u redu, to nije bilo dobro. Ali iako se kajem zbog toga, takva moja nedela ne mogu se opozvati.' Pošto je tako razmislio, on napušta laganje i izbegava laganje i u budućnosti. Tako se događa napuštanje tog nedela; tako se događa prevazilaženje tog nedela.

Pošto se okrenuo od uništavanje života, on više ne uništava život. Pošto se okrenuo od uzimanja onoga što nije dato, on više ne uzima ono što nije dato. Pošto se okrenuo od nedoličnih seksualnih odnosa, on se više ne upušta u nedolične seksualne odnose. Pošto se okrenuo od laganja, on više ne laže. Pošto se okrenuo od spletkarenja, on više ne spletkari. Pošto se okrenuo od uvreda, on više ne vređa. Pošto se okrenuo naklapanja, on više ne naklapa. Pošto se okrenuo od gramzivosti, on više nije gramziv. Pošto se okrenuo od zlovolje i mržnje, njegov um je bez zlovolje. Pošto se okrenuo od pogrešnog gledišta, on ima ispravno gledište.

Onda, starešino, takav plemeniti učenik — tako lišen gramzivosti, lišen zlovolje, bez konfuzije, jasno razumevajući, uvek sabran — živi prožimajući jednu stranu sveta umom ispunjenim ljubavlju; isto tako i drugu stranu, treću stranu, četvrtu stranu. Isto tako nagore, nadole, popreko i svuda unaokolo, svima kao i samome sebi, živi on prožimajući čitav svet umom ispunjenim ljubavlju, ogroman, ushićen, bezmeran, bez neprijateljstva, bez zlovolje. Baš kao što snažan duvač u školjku može lako da pošalje signal na sve četiri strane sveta, isto tako, kada je oslobođenost uma uz pomoć ljubavi razvijena i negovana na ovakav način, svaka ograničena kamma koja je stvorena više tu ne ostaje, više tu ne postoji.

Živi on prožimajući jednu stranu sveta umom ispunjenim saosećanjem… umom ispunjenim sa-radošću… umom ispunjenim spokojstvom; isto tako i drugu stranu, treću stranu, četvrtu stranu. Isto tako nagore, nadole, popreko i svuda unaokolo, svima kao i samome sebi, živi on prožimajući čitav svet umom ispunjenim spokojstvom, ogroman, ushićen, bezmeran, bez neprijateljstva, bez zlovolje. Baš kao što snažan duvač u školjku može lako da pošalje signal na sve četiri strane sveta, isto tako, kada je oslobođenost uma uz pomoć spokojstva razvijena i negovana na ovakav način, svaka ograničena kamma koja je stvorena više tu ne ostaje, više tu ne postoji.

Kad ovo bi rečeno, starešina reče Blaženome: "Odlično, poštovni Gotamo! Odlično, poštovni Gotamo! Baš kao kad bi neko ispravio nešto što je do tada stajalo naglavce, otkrio nešto što je bilo skriveno, pokazao put zalutalome ili upalio svetiljku u tami, tako da oni koji imaju oči mogu da vide, isto tako je poštovani Gotama — na više različitih načina — razjasnio Dhammu. Uzimam poštovanog Gotamu za utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha za utočište. Neka me poštovani Gotama prihvati kao svog nezaređenog sledbenika koji, od sad pa do kraja života, pronađe svoje utočište!"


Beleška

[1] Đaini. Ovako su nazvani po svom učitelju Niganthi Nātaputti (Mahaviri). [Natrag]