Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.166: Khila sutta

Samyutta nikāya XLV.166

Khila sutta
Neosetljivost


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, postoje tri vrste neosetljivosti. Koje tri? Neosetljivost žudnje, neosetljivost mržnje i neosetljivost obmanutosti. To su, monasi, tri vrste neosetljivosti. Da bi se neposredno saznale ove tri vrste neosetljivosti, da bi se potpuno razumele, potpuno iskorenile i napustile, plemeniti osmostruki put treba negovati.