Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.21: Micchatta sutta

Samyutta nikāya XLV.21

Micchatta sutta
Pogrešnost


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, podučiću vas pogrešnosti i ispravnosti. Dobro me slušajte. A šta je to, monasi, pogrešnost? To je pogrešno razumevanje, pogrešna namera, pogrešan govor, pogrešno delovanje, pogrešnan način života, pogrešnan napor, pogrešna svesnost i pogrešna koncentracija. To se, monasi, zove pogrešnost. A šta je to, monasi, ispravnost? To je ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način života, ispravan napor, ispravna svesnost i ispravna koncentracija. To se, monasi, zove ispravnost."