Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.22: Akusaladhamma sutta

Samyutta nikāya XLV.22

Akusaladhamma sutta
Pogrešne stvari


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, podučiću vas pogrešnim stvarima i ispravnim stvarima. Dobro me slušajte. A šta su to, monasi, pogrešne stvari? To je pogrešno razumevanje, pogrešna namera, pogrešan govor, pogrešno delovanje, pogrešnan način života, pogrešnan napor, pogrešna svesnost i pogrešna koncentracija. To se, monasi, zovu pogrešne stvari. A šta su to, monasi, ispravne stvari? To je ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način života, ispravan napor, ispravna svesnost i ispravna koncentracija. To se, monasi, zovu ispravne stvari."