Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.26: Dutiya-asappurisa sutta

Samyutta nikāya XLV.26

Dutiya-asappurisa sutta
Loš čovek (2)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, podučiću vas ko je to loš čovek i ko je gori i od lošeg čoveka. Podučiću vas ko je to čestit čovek i ko je bolji i od čestitog čoveka. Dobro me slušajte.

A ko je to, monasi, loš čovek? To je onaj koji ima pogrešno razumevanje, pogrešnu nameru, pogrešan govor, pogrešno delovanje, pogrešan način života, pogrešan napor, pogrešnu svesnost i pogrešnu koncentraciju. Taj se zove loš čovek.

A ko je, monasi, gori i od lošeg čoveka? To je onaj koji ima pogrešno razumevanje, pogrešnu nameru, pogrešan govor, pogrešno delovanje, pogrešan način života, pogrešan napor, pogrešnu svesnost, pogrešnu koncentraciju, pogrešno znanje i pogrešno oslobođenje. [1] Taj se zove gorim i od lošeg čoveka.

A ko je to, monasi, čestit čovek? To je onaj koji ima ispravno razumevanje, ispravnu nameru, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način života, ispravan napor, ispravnu svesnost i ispravnu koncentraciju. Taj se zove čestit čovek.

A ko je to, monasi, bolji i od čestitog čoveka? To je onaj koji ima ispravno razumevanje, ispravnu nameru, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način života, ispravan napor, ispravnu svesnost, ispravnu koncentraciju, ispravno znanje i ispravno oslobođenje. Taj se zove boljim i od čestitog čoveka."


Beleška (Bhikkhu Bodhi)

[1] Dva dodatna kvaliteta su micchāñānī i micchāvimutti. Komentar prvi termin objašnjava kao micchāpaccavekkhana, "pogrešno procenjivati", o čemu Podkomentar kaže: "Kada neko učini nešto loše, on ga procenjuje sa idejom da je to bilo dobro." Komentar micchāvimutti objašnjava kao lažno oslobođenje (ayāthāvavimutti). [Natrag]