Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.3: Sariputta sutta

Samyutta nikāya XLV.3

Sāriputta sutta
Sāriputta


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamm
 


Kraj Sāvatthija.

Onda poštovani Sāriputta otide do Blaženog. Pošto je stigao, pokloni mu se i sede sa strane. Sedeći tako sa strane, poštovani Sāriputta ovako mu reče:

"Poštovani gospodine, dobro prijateljstvo, dobro saputništvo, dobro drugarstvo jeste čitav svetački život."

"Tako je, Sāriputta! Dobro prijateljstvo, Sāriputta, dobro saputništvo, dobro drugarstvo jeste čitav svetački život. Kada monah ima dobrog prijatelja, dobrog saputnika, dobrog druga, treba očekivati da će on razvijati i negovati plemeniti osmostruki put.

A kako, Ānanda, monah koji ima dobrog prijatelja, dobrog saputnika, dobrog druga razvija i neguje plemeniti osmostruki put? Tako što, Ānanda, monah razvija ispravno razumevanje, zasnovano na osami, obestrašćenosti i prestanku, tako što napreduje u oslobađanju. On razvija ispravnu nameru… ispravan govor… ispravno delovanje… ispravan način života… ispravan napor… ispravnu svesnost… ispravnu koncentraciju, zasnovano na osami, obestrašćenosti i prestanku, tako što napreduje u oslobađanju. Na taj način, Sāriputta, monah koji ima dobrog prijatelja, dobrog saputnika, dobrog druga razvija i neguje plemeniti osmostruki put.

I na sledeći način, Sāriputta, može se razumeti kako dobro prijateljstvo, dobro saputništvo, dobro drugarstvo jeste čitav svetački život. Oslanjajući se na dobrog prijatelja, Sāriputta, bića podložna smrti se oslobađaju smrti; bića podložna tuzi, naricanju, patnji, jadu i očaju se oslobađaju tuge, naricanja, patnje, jada i očaja. Na taj način, Sāriputta, može se razumeti kako dobro prijateljstvo, dobro saputništvo, dobro drugarstvo jeste čitav svetački život.