Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.30: Uttiya sutta

Samyutta nikāya XLV.30

Uttiya sutta
Monah Uttiya


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

Onda plemeniti Utiyya otide do Blaženog… i reče mu: "Dok sam, gospodine, boravio u osami, ovakva mi se misao javila: 'O pet je struna čulnih zadovoljstava govorio Blaženi. O kojih je to pet struna čulnih zadovoljstava govorio Blaženi'?"

"Dobro je, Utiyya. Dobro je. Ja jesam govorio o pet struna čulnih zadovoljstava. Kojih pet? Oku dostupni oblici, prijatni, divni, ljupki, privlačni, za čula uzbuđujući, očaravajući, uhu dostupni zvuci… nosu dostupni mirisi… jeziku dostupni ukusi… telu dostupni dodiri prijatni, divni, ljupki, privlačni, za čula uzbuđujući, očaravajući. To su, Utiyya, pet struna čulnih zadovoljstava o kojima sam govorio. Da bi se potpuno napustilo ovih pet struna čulnih zadovoljstava, monasi, treba razvijati plemeniti osmostruki put. A šta je to plemeniti osmostruki put. To je ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način života, ispravan napor, ispravna svesnost i ispravna koncentracija. Da bi se potpuno napustilo ovih pet struna čulnih zadovoljstava, Uttiya, treba razvijati plemeniti osmostruki put.


Videti i Theragatha, I:30.