Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.38: Dutiya-brahmanna sutta

Samyutta nikāya XLV.38

Dutiya-brāhmañña sutta
Bramanstvo (2)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, podučiću vas bramanstvu i koristima od bramanstva. Dobro me slušajte. A šta je to, monasi, bramanstvo? Upravo taj plemeniti osmostruki put, odnosno: ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način života, ispravan napor, ispravna svesnost i ispravna koncentracija. To se zove bramanstvo. A šta su to koristi od bramanstva? Iskorenjivanje strasti, iskorenjivanje mržnje, iskorenjivanje obmane. To se zovu koristi bramanstva."