Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.42-47: Samyođanappahanadi sutta

Samyutta nikāya XLV.42-47

Samyođanappahānādi sutta
Uklanjanje prepreka


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, ako bi vas askete, sledbenici drugih učitelja ovako pitali: 'Prijatelji, koja je svrha življenja svetačkog života pod vođstvom askete Gotame?' – suočeni sa takvim pitanjem, ovako bi trebalo da im odgovorite: 'Prijatelji, svrha življenja svetačkog života pod vođstvom Blaženog jeste uklanjanje prepreka'… 'iskorenjivanje latentnih sklonosti'… 'potpuno razumevanje toka (samsare)'… 'odbacivanje nečistoća'… 'dostizanje ploda oslobođenja kroz razumevanje'… 'savršeno znanje'…"