Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLV.8: Vibhanga sutta

Samyutta nikāya XLV.8

Vibhanga sutta
Razjašnjenje


Prevod sa pālija Branislav Kovačević [1]
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, podučiću vas, razjasniću vam plemeniti osmostruki put. Slušajte i dobro zapamtite, a ja ću vam govoriti." — "Da, poštovani gospodine", odgovoriše monasi Blaženom. A on nastavi:

"Monasi, šta je to plemeniti osmostruki put. On se sastoji od ispravnog razumevanja, ispravne misli, ispravnog govora, ispravnog postupanja, ispravnog življenja, ispravne napora, ispravne svesnosti i ispravne koncentracije. A šta je, monasi, to ispravno razumevanja? Gde god postoji prepoznavanje patnje, prepoznavanje nastanka patnje, prepoznavanje prestanka patnje i prepoznavanje puta koji vodi do prestanka patnje. To se, monasi, naziva ispravno razumevanje.

Monasi, a šta je to ispravna misao? Ono što je misao o obuzdavanju, misao o ne-mržnji, misao o nenasilju. To se, monasi, naziva ispravnom mišlju.

Monasi, a šta je to ispravan govor? U kojem god govoru da postoji odustajanje od laganja, odustajanje od ogovaranja, odustajanje od uvreda, odustajanje od naklapanja. To se, monasi, naziva ispravan govor.

Monasi, a šta je to ispravno postupanje? U kojem god postupku da postoji odustajanje od ubijanja, odustajanje od krađe, odustajanje od nedoličnih seksualnih odnosa. To se, monasi, naziva ispravno postupanje.

Monasi, a šta je to ispravno življenje? Ovde, monasi, plemeniti učenik odustaje od pogrešnog življenja i za svoj život zarađuje ispravnim življenjem. To se, monasi, naziva ispravno življenje.

Monasi, a šta je to ispravan napor? Ovde, monasi, monah stvara želju, trudi se, ulaže napor, nadahnjuje sebe i stremi ka tome da još nenastala loša i štetna mentalna stanja ni ne nastanu; stvara želju, trudi se, ulaže napor, nadahnjuje sebe i stremi ka tome da ukloni već nastala loša i štetna mentalna stanja; stvara želju, trudi se, ulaže napor, nadahnjuje sebe i stremi ka tome da nastanu još nenastala dobra i korisna mentalna stanja; stvara želju, trudi se, ulaže napor, nadahnjuje sebe i stremi ka tome da traju, bez konfuzije, da se umnožavaju, potpuno razviju, uvećavaju i dozreju već nastala dobra i korisna mentalna stanja. To se, monasi, naziva ispravan napor.

Monasi, a šta je to ispravna svesnost? Ovde, monasi, monah boravi kontemplirajući telo kao telo, marljiv, jasno razumevajući i sabran, odloživši sa strane čežnju i potištenost u odnosu na ovaj svet; boravi on kontemplirajući osećaje kao osećaje, marljiv, jasno razumevajući i sabran, odloživši sa strane čežnju i potištenost u odnosu na ovaj svet; boravi kontemplirajući um kao um, marljiv, jasno razumevajući i sabran, odloživši sa strane čežnju i potištenost u odnosu na ovaj svet; boravi kontemplirajući objekte uma kao objekte uma, marljiv, jasno razumevajući i sabran, odloživši sa strane čežnju i potištenost u odnosu na ovaj svet. To se, monasi, naziva ispravna svesnost.

Monasi, a šta je to ispravna koncentracija? Ovde, monasi, monah odvojivši sebe od čulnih zadovoljstava, odvojivši sebe od štetnih stvari, uz pomoć razmišljanja i istraživanja, praćenih radošću i srećom rođenim iz osame, dostiže on i boravi u prvom zadubljenju. Sa smirivanjem misli i pitanja, uz sabiranje i usredotočenje uma, bez mišljenja i istraživanja, uz radost i sreću rođene iz koncentracije, dostiže on i boravi u drugom zadubljenju. Sa smirivanjem radosti, staložen on boravi svestan i jasno razumevajući, te doživljava sreću telom, baš kao što plemeniti kažu: 'Spokojan, svestan i srećno živeći'; dostiže on i boravi u trećem zadubljenju. Sa napuštanjem sreće, sa uklanjanjem patnje i sa prethodnim smirivanjem radosti i žalosti, dostiže on i boravi u četvrtom zadubljenju. To se, monasi, naziva ispravna koncentracija."


Beleška

[1] Zahvaljujem se poštovanom Ānandađoti Bhikkhuu na pomoći pri prevodu ovog govora. [Natrag]