Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLVIII.1-10: Suddhika vagga

Samyutta nikāya XLVIII.1-10

Suddhika vagga
Grupa o mentalnim sposobnostima


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


1. U Sāvatthiju.

Tu se Blaženi obrati monasima ovako: "Monasi, postoji ovih pet mentalnih sposobnosti. Kojih pet? Sposobnost poverenja, sposobnost energije, sposobnost svesnosti, sposobnost koncentracije, sposobnost mudrosti. To su pet sposobnosti."

2. "Monasi, postoji ovih pet mentalnih sposobnosti. Kojih pet? Sposobnost poverenja, sposobnost energije, sposobnost svesnosti, sposobnost koncentracije, sposobnost mudrosti.

Kada, monasi, plemeniti učenik razume u skladu sa istinom: zadovoljenje, opasnost i spas u pogledu ovih pet sposobnosti, tada se on naziva plemenitim učenikom koji je "ušao u tok" (sotapanna), kojeg ne vezuje nijedan svet, čvrsto određene sudbine, čije je odredište probuđenje."

3. "Monasi, postoji ovih pet mentalnih sposobnosti. Kojih pet? Sposobnost poverenja, sposobnost energije, sposobnost svesnosti, sposobnost koncentracije, sposobnost mudrosti.

Kada, monasi, plemeniti učenik razume u skladu sa istinom: nastanak i nestanak, zadovoljenje, opasnost i spas u pogledu ovih pet sposobnosti, tada se on naziva plemenitim učenikom koji je "ušao u tok", kojeg ne vezuje nijedan svet, čvrsto određene sudbine, čije je odredište probuđenje."

4. "Monasi, postoji ovih pet mentalnih sposobnosti. Kojih pet? Sposobnost poverenja, sposobnost energije, sposobnost svesnosti, sposobnost koncentracije, sposobnost mudrosti.

Kada, monasi, plemeniti učenik razume u skladu sa istinom: zadovoljenje, opasnost i spas u pogledu ovih pet sposobnosti, tada je monah oslobođen nevezivanjem, tada se on naziva monahom koji je arahant, čije su nečistoće uklonjene, koji je proživeo svetački život, učinio ono što je trebalo učinit, odložio teret, dostigao svoj cilj, sasvim raskinuo okove postojanja, potpuno oslobođen zahvaljujući krajnjem znanju.

5. "Monasi, postoji ovih pet mentalnih sposobnosti. Kojih pet? Sposobnost poverenja, sposobnost energije, sposobnost svesnosti, sposobnost koncentracije, sposobnost mudrosti.

Kada, monasi, plemeniti učenik razume u skladu sa istinom: nastanak i nestanak, zadovoljenje, opasnost i spas u pogledu ovih pet sposobnosti, tada je monah oslobođen nevezivanjem, tada je on naziva monahom koji je arahant, čije su nečistoće uklonjene, koji je proživeo svetački život, učinio ono što je trebalo učinit, odložio teret, dostigao svoj cilj, sasvim raskinuo okove postojanja, potpuno oslobođen zahvaljujući krajnjem znanju.

6. "Monasi, postoji ovih pet mentalnih sposobnosti. Kojih pet? Sposobnost poverenja, sposobnost energije, sposobnost svesnosti, sposobnost koncentracije, sposobnost mudrosti.

Monasi, oni askete i bramani koji ne razumeju u skladu sa istinom: zadovoljenje, opasnost i spas u pogledu ovih pet sposobnosti, njih ja ne smatram asketama među asketama, niti bramanima među bramanima. i takvi poštovani ne uspevaju, razumevajući svaki za sebe uz pomoć neposrednog znanja, da još u ovom životu dostignu i borave na cilju asketizma ili na cilju bramanstva.

Ali, monasi, oni askete i bramani koji razumeju u skladu sa istinom: zadovoljenje, opasnost i spas u pogledu ovih pet sposobnosti, njih ja smatram asketama među asketama, bramanima među bramanima. i takvi poštovani uspevaju, razumevajući svaki za sebe uz pomoć neposrednog znanja, da još u ovom životu dostignu i borave na cilju asketizma ili na cilju bramanstva.

7. "Monasi, oni askete i bramani koji ne razumeju sposobnost poverenja, njezin nastanak, njezin prestanak i načine koji vode do njezinog nestanka; oni koji ne razumeju sposobnost energije… sposobnost svesnosti… sposobnost koncentracije… sposobnost mudrosti, njezin nastanak, njezin prestanak i načine koji vode do njezinog nestanka: te ja ne smatram asketama među asketama, bramanima među bramanima. i takvi poštovani uspevaju, razumevajući svaki za sebe uz pomoć neposrednog znanja, da još u ovom životu dostignu i borave na cilju asketizma ili na cilju bramanstva.

"Ali, monasi, oni askete i bramani koji razumeju ove stvari… još u ovom životu dostižu i borave na cilju asketizma ili na cilju bramanstva."

8. "Monasi, postoji ovih pet mentalnih sposobnosti. Kojih pet? Sposobnost poverenja, sposobnost energije, sposobnost svesnosti, sposobnost koncentracije, sposobnost mudrosti.

A gde se, monasi, sposobnost poverenja može videti? Sposobnost poverenja se može videti ovde u četiri elementa 'ulaska u tok'.

A gde se, monasi, sposobnost energije može videti? Sposobnost energije se može videti ovde u četiri ispravna nastojanja.

A gde se, monasi, sposobnost svesnosti može videti? Sposobnost svesnosti se može videti ovde u četiri temelja svesnosti.

A gde se, monasi, sposobnost koncentracije može videti? Sposobnost koncentracije se može ovde videti u četiri zadubljenja.

A gde se, monasi, sposobnost mudrosti može videti? Sposobnost mudrosti se može ovde videti u Četiri plemenite istine.

To su pet sposobnosti.

9. "Monasi, postoji ovih pet mentalnih sposobnosti. Kojih pet? Sposobnost poverenja, sposobnost energije, sposobnost svesnosti, sposobnost koncentracije, sposobnost mudrosti.

A šta je, monasi, sposobnost poverenja? Postoji slučaj kada monah, plemeniti učenik, poseduje poverenje, uveren je u Tathāgatino probuđenje. 'Zaista, Blaženi je potpuno i sopstvenim naporom probuđen, usavršen u znanju i ponašanju, sa dobrim odredištem, savršeni poznavalac ovoga sveta, nenadmašan kao savetnik onih ljudi sposobnih da budu podučeni, učitelj božanskim i ljudskim bićima, probuđen, blagosloven.' To se zove sposobnost poverenja.

A šta je, monasi, sposobnost energije? Postoji slučaj kada monah, plemeniti učenik, neprekidno održava svoju istrajnost u napuštanju nepovoljnih mentalnih kvaliteta i razvijanju povoljnih mentalnih kvaliteta. On je postojan, čvrst u svom naporu, ne izbegava svoje dužnosti u pogledu negovanja povoljnih mentalnih kvaliteta. To se naziva sposobnošću energičnosti.

A šta je, monasi, sposobnost sabranosti? Postoji slučaj kada je monah, plemeniti učenik, sabran, dobrog pamćenja i sposoban da prizove u sećanje čak i stvari koje su učinjene i rečene davno. To se naziva sposobnošću sabranosti.

A šta je, monasi, sposobnost koncentracije? Postoji slučaj kada monah, plemeniti učenik, odabere neki objekat da bi postigao koncentraciju, postigao jedinstvo uma, a onda napušta i taj objekat. To se naziva sposobnošću koncentracije.

A šta je, monasi, sposobnost mudrosti? Postoji slučaj kada monah, plemeniti učenik, jeste mudar, poseduje mudrost usmerenu ka nastajanju i nestajanju, a koja je oplemenjujuća i prodorna, vodi ka potpunom iskorenjivanju patnje. To se naziva sposobnošću mudrosti.

Monasi, postoji ovih pet sposobnosti."

10. "Monasi, postoji ovih pet sposobnosti. Kojih pet? Sposobnost poverenja, sposobnost energičnosti, sposobnost svesnosti, sposobnost koncentracije, sposobnost mudrosti.

A šta je, monasi, sposobnost poverenja? Postoji slučaj kada monah, plemeniti učenik, poseduje poverenje, uveren je u Tathāgatino probuđenje. 'Zaista, Blaženi je potpuno i sopstvenim naporom probuđen, usavršen u znanju i ponašanju, sa dobrim odredištem, savršeni poznavalac ovoga sveta, nenadmašan kao savetnik onih ljudi sposobnih da budu podučeni, učitelj božanskim i ljudskim bićima, probuđen, blagosloven.' To se zove sposobnost poverenja.

A šta je, monasi, sposobnost energije? Postoji slučaj kada monah, plemeniti učenik, neprekidno održava svoju istrajnost u napuštanju nepovoljnih mentalnih kvaliteta i razvijanju povoljnih mentalnih kvaliteta. On je postojan, čvrst u svom naporu, ne izbegava svoje dužnosti u pogledu negovanja povoljnih mentalnih kvaliteta. Stvara želju, nastojanja, podstiče istrajnost, zadržava i sprovodi svoju nameru u pogledu nenastajanja loših, štetnih kvaliteta koji još nisu nastali… u pogledu napuštanja loših, štetnih kvaliteta koji su već nastali… u pogledu nastajanja korisnih kvaliteta koji još nisu nastali… (i) u pogledu održavanja, neremećenja, uvećavanja, umnožavanja, razvijanja i kulminacije povoljnih kvaliteta koji su već nastali. To se naziva sposobnošću energičnosti.

A šta je, monasi, sposobnost sabranosti? Postoji slučaj kada je monah, plemeniti učenik, sabran, dobrog pamćenja i sposoban da prizove u sećanje čak i stvari koje su učinjene i rečene davno. On ostaje usredsređen na telo kakvo je ono u sebi i po sebi — marljiv, budan i sabran — ostavljajući po strani pohlepu i nespokojstvo u odnosu na svet. On ostaje usredsređen na osećaje kakvi su oni u sebi i po sebi… na um kakav je on u sebi i po sebi… na izraze volje kakvi su oni u sebi i po sebi — marljiv, budan i sabran — ostavljajući po strani pohlepu i nespokojstvo u odnosu na svet. To se naziva sposobnošću sabranosti.

A ta je, monasi, sposobnost koncentracije? Postoji slučaj kada monah, plemeniti učenik, odabere neki objekat da bi postigao koncentraciju, postigao jedinstvo uma. Sasvim povučen od čulnosti, povučen od štetnih mentalnih kvaliteta, ulazi on i ostaje u prvom zadubljenju: ushićenje i zadovoljstvo rođeni iz povučenosti, praćeni usmerenom mišlju i vrednovanjem. Smirujući usmerenu misao i vrednovanje, ulazi on i ostaje u drugom zadubljenju: ushićenje i zadovoljstvo rođeni iz sabranosti, sažimanja svesnosti, lišeni usmerene misli i vrednovanja — unutranje pouzdanje. Sa bleđenjem ushićenja, ostaje on u ravnodušnosti, sabran i budan, fizički osetljiv na zadovoljstvo. Ulazi i ostaje u trećem zadubljenju, za koje Plemeniti objavljuju: 'Ravnodušan i sabran, ima on prijatno boravište.' Napuštajući zadovoljstvo i bol — kao kod ranijeg nestranka zanosa i nespokojstva — ulazi on i ostaje u četvrtom zadubljenju: čistota ravnodunosti i sabranost, ni-zadovoljstvo-ni-bol. To se naziva sposobnošću koncentracije.

A šta je, monasi, sposobnost mudrosti? Postoji slučaj kada monah, plemeniti učenik, uviđa, poseduje uvid u nastajanje i nestajanje — oplemenjujući, prodoran, koji vodi do potpunog iskorenjivanja patnje. On uviđa ono što zaista postoji: 'Ovo je patnja… Ovo je nastanak patnje… Ovo je prestanak patnje… Ovo je put koji vodi do prestanka patnje.' To se naziva sposobnošću mudrosti.

Monasi, postoji ovih pet sposobnosti."


Videti takođe: AN VIII:30.