Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLVIII.43 Saketa sutta

Samyutta nikāya XLVIII.43

Sāketa sutta
Sāketa

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sākete, u Anđana šumi, u Parku jelena. Tu se Blaženi ovako obrati monasima:

„Monasi, postoji li metod izlaganja uz pomoć kojega pet svojstava (pañća indriyā) postaju pet snaga (pañća balā) i isto tako pet snaga postaju pet svojstava?“

"Poštovani gospodine, naše je učenje ukorenjeno u Blaženom, vođeno Blaženim, nalazi utočište u Blaženom. Bilo bi dobro ukoliko bi Blaženi razjasnio značenje tog pitanja. Saslušavši ga, monasi će to zapamtiti."

„Postoji metod izlaganja, monasi, uz pomoć kojega pet svojstava postaju pet snaga i isto tako pet snaga postaju pet svojstava. A koji je to metod izlaganja? Onaj u kojem, monasi, svojstvo poverenja jeste snaga poverenja; u kojem snaga poverenja jeste svojstvo poverenja. [1] Onaj u kojem svojstvo energičnosti jeste snaga energičnosti; u kojem snaga energičnosti jeste svojstvo energičnosti. Onaj u kojem svojstvo sabranosti jeste snaga sabranosti; u kojem snaga sabranosti jeste svojstvo sabranosti. Onaj u kojem svojstvo koncentracije jeste snaga koncentracije; u kojem snaga koncentracije jeste svojstvo koncentracije. Onaj u kojem svojstvo mudrosti jeste snaga mudrosti; u kojem snaga mudrosti jeste svojstvo mudrosti.

Zamislite, monasi, reku koja naginje, teče, kreće se na istok i na sred nje je ostrvo. Postoji metod izlaganja uz pomoć kojega se na tu reku može gledati kao da ima jedan tok, ali isto tako postoji metod izlaganja uz pomoć kojega se na tu reku može gledati kao da ima dva toka.

A koji je to metod izlaganja uz pomoć kojega se na tu reku može gledati kao da ima jedan tok? Uzevši u obzir vodu istočno i zapadno od tog ostrva – to je metod izlaganja uz pomoć kojega se na tu reku može gledati kao da ima jedan tok.

A koji je to metod izlaganja uz pomoć kojega se na tu reku može gledati kao da ima dva toka? Uzevši u obzir vodu severno i južno od tog ostrva – to je metod izlaganja uz pomoć kojega se na tu reku može gledati kao da ima dva toka.
Na isti način, monasi, onaj u kojem svojstvo poverenja jeste snaga poverenja… u kojem snaga mudrosti jeste svojstvo mudrosti.

Monasi, zato što je razvijao i negovao tih pet svojstava, sa iskorenjivanjem mentalnih nečistoća, monah još u ovom životu ulazi i boravi u potpuno pročišćenom oslobođenju uma, oslobođenju uz pomoć mudrosti, shvatajući to sam za sebe  uz pomoć neposrednog znanja.


Beleška (Bhikkhu Bodhi)

[1] Na osnovu ovakve tvrdnje čini se da u suštini ne postoji razlika između svojstava i snaga, da se radi o pet elemenata samo posmatranih iz dva različita ugla. Iako je primamljivo snage (bala) gledati kao viši stupanj u odnosu na svojstva, ništa u Kanonu ili komentarima ne podržava ovakvu ideju. Komentar za SN kaže da jedan elemenat jeste svojstvo poverenja „u smislu da kontroliše karakteristiku odlučnosti“ (adhimokkhalakkhne indatthena saddhindriyam) i snaga poverenja „u smislu da nije ugroženi pomanjkanjem poverenja“ (assaddhiye akampanena saddhābalam ). Slično ovome, ostala četiri su svojsta u smislu da kontrolišu primenu, učvršćivanje, nerastresenost i viđenje (paggaha, upatthāna, avikkhepa, dassana); a snage su u smislu da nisu ugroženi lenjošću, zaboravnošću, rasejanošću i neznanjem. [Natrag]