Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XV.5: Pabbata sutta

Samyutta nikāya XV.5

Pabbata sutta
Planina


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

Onda jedan monah otide do Blaženoga, pokloni mu se, sede sa strane i reče: "Poštovani gospodine, koliko je dugačak jedan eon?" [1]

"Dugačak je eon, monaše. Nije lako izmeriti ga i reći toliko godina iznosi, toliko stotina godina, toliko hiljada godina, toliko stotina hiljada godina."

"Je li onda, poštovani gospodine, moguće dati nekakvo poređenje?"

"Moguće je, monaše" reče Blaženi. "Pretpostavi, monaše, da postoji planina, yođanu dugačka, yođanu široka i yođanu visoka, bez ikakvih rupa i pukotina, čitava od jednog jedinog kamena. Na svakih sto godina, čovek po njoj jednom udari komadom platna iz Kāsija. [2] I čitava ta planina bi na taj način mogla nestati, ali se eon ne bi još okončao. Toliko je dugačak eon. I pored takve dužine, tumarali smo mnogo eona, mnogo stotina eona, mnogo hiljada eona, mnogo stotina hiljada eona. A zašto? Zato, monaše, što se ovoj sāmsari ne može videti početak. Ne može se videti početna tačka lutanja i tumaranja bića opterećenih neznanjem, okovanih žudnjom. Toliko smo dugo, monaše, doživljavali patnju, bol i nesreću, punili groblja. I to je dovoljno da osetite gađenje prema svim tvorevinama (sankhara), dovoljno da ugasite svaku strast prema njima, dovoljno da postanete od njih slobodni."


Beleške

[1] Kappa. Očigledno se radi o mahākappi, vremenskom periodu potrebnom za jedan svemirski cilkus, u kojem on nastane i nestane. Svaka mahākappa sastoji se od četiri asankheyyakappea: perioda širenja, stabilizovanja, kontrakcije i raspadanja. [Natrag]

[2] Kāsikena vatthena. Iako se ovo često prevodi kao svila, Komentar objašnjava da se radi o izuzetno mekoj tkanini sačinjenoj od vlakana pamuka. Inače Kāsi je država čija je prestonica bio Varanasi (Benares), mesto mnogih Budinih govora. [Natrag]