Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XV.8: Gangā sutta

Samyutta nikāya XV.8

Gangā sutta
Reka Gang

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Rājagahe, u Bambusovom gaju, na mestu gde se hrane veverice. Tu jedan braman poseti Blaženog i kad je stigao, učtivo ga pozdravi. Pošto su tako razmenili prijateljske pozdrave i srdačno porazgovarali, sede on sa strane. Sedevši tako, taj braman ovako reče Blaženom: "Učitelju Gotama, koliko je mnogo eona proteklo do sada?"

"Mnogo je eona proteklo do sada, bramanu. Nije lako izbrojati ih i reći toliko eona, toliko stotina eona, toliko hiljada eona, toliko stotina hiljada eona."

"Je li onda, poštovani gospodine, moguće dati nekakvo poređenje?"

"Moguće je, bramanu " reče Blaženi. "Pretpostavi, bramanu, zrnca peska između mesta na kojem izvire Gang i mesta na kojem se uliva u veliki okean: nije ih lako izbrojati i reći toliko zrnaca peska, toliko stotina zrnaca peska, toliko hiljada zrnaca peska, toliko stotina hiljada zrnaca peska. Bramanu, eona koji su protekli do sada je mnogo više od toga. Nije lako izbrojati ih i reći toliko eona, toliko stotina eona, toliko hiljada eona, toliko stotina hiljada eona. A zašto? Zato, monasi, što se ovoj sāmsari ne može videti početak. Ne može se videti početna tačka lutanja i tumaranja bića opterećenih neznanjem, okovanih žudnjom. Toliko smo dugo, monasi, doživljavali patnju, bol i nesreću, punili groblja. I to je dovoljno da osetite gađenje prema svim tvorevinama (sankhara), dovoljno da ugasite svaku strast prema njima, dovoljno da postanete od njih slobodni."

Kad ovo bi rečeno, onaj braman reče Blaženome: "Odlično, učitelju Gotamo! Odlično! Baš kao kad bi neko ispravio nešto što je do tada stajalo naglavce, otkrio nešto što je bilo skriveno, pokazao put onome ko je zalutao ili upalio svetiljku u tami tako da oni koji imaju oči mogu da vide, na isti način je učitelj Gotama — na više različitih načina — razjasnio Dhammu. Uzimam učitelja Gotamu kao utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha kao utočište. Neka me učitelj Gotama prihvati kao nezaređenog sledbenika koji, od sad pa do kraja života, pronađe svoje utočište!""