Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XV.9: Danda sutta

Samyutta nikāya XV.9

Danda sutta
Štap

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, ovoj samsāri se ne može videti početak. Ne može se videti početna tačka lutanja i tumaranja bića opterećenih neznanjem, okovanih žudnjom. Kao što štap bačen u vazduh nekad padne na jedan kraj, nekad na drugi, nekad sa strane, na isti način bića opterećena neznanjem, okovana žudnjom putuju, sad iz ovog sveta u drugi odlaze, sad iz drugog sveta u ovaj dolaze. [1] A zašto? Zato, monasi, što se ovoj sāmsari ne može videti početak. Ne može se videti početna tačka lutanja i tumaranja bića opterećenih neznanjem, okovanih žudnjom. Toliko smo dugo, monasi, doživljavali patnju, bol i nesreću, punili groblja. I to je dovoljno da osetite gađenje prema svim tvorevinama (sankhara), dovoljno da ugasite svaku strast prema njima, dovoljno da postanete od njih slobodni."


Beleška

[1] Ovo je isto poređenje kao i u SN LVI:33. [Natrag]