Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XVI. 3: Ćandūpama sutta

Samyutta nikāya XVI.3

Ćandūpama sutta
Poput Meseca

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

Monasi, među porodice bi trebalo da odlazite poput Meseca, povlačeći telo i um, uvek se ponašajući kao novajlije, bez drskosti prema porodicama. [1] Baš kao što bi čovek koji pogleda u duboki bunar, provaliju ili niz strmu obalu reke, povukao unazad i telo i um, isto tako bi i vi monasi trebalo da odlazite među porodice.

Monasi, Kassapa među porodice odlazi poput Meseca, povlačeći telo i um, povlačeći telo i um, uvek se ponaša kao novajlije, bez drskosti prema porodicama. Šta mislite, monasi, kakav je monah dostojan da odlazi među porodice?"

"Poštovani gospodine, naše je učenje ukorenjeno u Blaženom, vođeno Blaženim, nalazi utočište u Blaženom. Bilo bi dobro ukoliko bi Blaženi razjasnio značenje tog pitanja. Saslušavši ga, monasi će to zapamtiti."

Na to Blaženi mahnu rukom i reče: "Monasi, baš kao što ni ova ruka nije uhvaćena prostorom, nije njime prikovana, nije njime sputana, isto tako i monahov um kada odlazi među porodice nije uhvaćen, prikovan i sputan, već ispunjen mišlju: 'Neka oni koji žele dobitak i steknu dobitak, neka oni koji žele zasluge i steknu zasluge'. [2] On se raduje i srećan je zbog dobitaka koje primaju drugi, koliko se raduje i svojim dobicima. Takav monah je dostojan da odlazi među porodice.

Monasi, kada Kassapa odlazi među porodice, njegov um nije uhvaćen, prikovan i sputan, već ispunjen mišlju: 'Neka oni koji žele dobitak i steknu dobitak, neka oni koji žele zasluge i steknu zasluge'.

Šta mislite, monasi, kada je monahovo podučavanje Dhamme nečisto i kada je monahovo podučavanje Dhamme čisto?"

"Poštovani gospodine, naše je učenje ukorenjeno u Blaženom…"

"Onda, monasi, slušajte i dobro pazite šta ću vam reći, a ja ću govoriti."

"Da, poštovani gospodine", odgovoriše monasi. A Buda onda ovako reče:

"Kad monah podučava druge Dhammi sa mišlju: 'Ah, neka čuju Dhammu od mene! Pošto su je saslušali, neka steknu poverenje u Dhammu! Ispunjeni poverenjem, neka pokažu svoje poverenje u mene!' [3] Tada je podučavanje Dhamme ovog monaha nečisto.

Ali kada monah podučava druge Dhammi sa mišlju: 'Ovu Dhammu je dobro izložio Blaženi, ona je neposredno vidljiva, direktna, poziva svakoga da dođe i vidi, primenljiva , mudri je moraju iskusiti svako za sebe. Ah, neka čuju Dhammu od mene! Pošto su je saslušali, neka razumeju Dhammu! Pošto su je razumeli, neka je ispravno vežbaju!' Tako on druge podučava Dhammi zbog izvrsnosti koja joj je svojstvena; on druge podučava Dhammi zbog saosećanja i brižnosti, iz dobre namere. Tada je podučavanje Dhamme ovog monaha čisto.

Monasi, Kassapa podučava druge Dhammi sa mišlju: 'Ovu Dhammu je dobro izložio Blaženi… Ah, neka čuju Dhammu od mene! Pošto su je saslušali, neka razumeju Dhammu! Pošto su je razumeli, neka je ispravno praktikuju!' Tako on druge podučava Dhammi zbog izvrsnosti koja joj je svojstvena; on druge podučava Dhammi zbog saosećanja i brižnosti, iz dobre namere.

Monasi, obodriću vas Kassapinim primerom ili primerom nekog ko je sličan Kassapi. Tako obodreni, ispravno vežbajte."


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Komentar za SN: "Kao što Mesec klizi preko neba i ne stvara bliskost, privrženost i vezanost za bilo koga, niti podstiče naklonost, žudnju i opsednutost, a ipak ostaje drag i prijatan mnogima, isto tako i vi ne bi trebalo da stvarate intimnost… itd. sa bilo kime; tada ćete i vi odlaziti u porodice poput Meseca, dragi i prijatni mnogima… Sem toga, kao što Mesec razgoni tamu i zrači svetlost, isto tako ćete i vi razgoniti tamu mentalnih nečistoća i zračiti svetlom znanja"… "Monah povlači telo onda kada živi sam u šumi, a ne u seoskom manastiru, i povlači um kada se okreće od senzualnih misli i drugih štetnih mentalnih stanja." [Natrag]

[2] Ovo misao koristi onome ko je misli. Monah želi da vidi monahe kako primaju darove i nezaređene kako "stiču zasluge" donoseći im te darove. Monah koji je ushićen dobitkom koji primaju drugi poseduje vrlinu sa-radosti (muditā); on nije zavidan kada su drugi odabrani da prime darove, a ne on. [Natrag]

[3] Neka pokažu davanjem darova. [Natrag]