Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XVI. 4: Kulūpaka sutta

Samyutta nikāya XVI.4

Kulūpaka sutta
Gost u porodicama

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, šta mislite, kakav monah je dostojan da bude gost u porodicama, [1] a kakav monah nije dostojan da bude gost u porodicama?"

"Poštovani gospodine, naše je učenje ukorenjeno u Blaženom, vođeno Blaženim, nalazi utočište u Blaženom. Bilo bi dobro ukoliko bi Blaženi razjasnio značenje tog pitanja. Saslušavši ga, monasi će to zapamtiti."

Na to Blaženi reče: "Monasi, monah može otići u neku porodicu sa mišlju: 'Neka mi daju, neka ne štede! Neka mi daju mnogo, a ne malo! Neka mi daju nove stvari, a ne stare! Neka mi daju brzo, a ne polako! Neka mi daju na svečan način, a ne nemarno!' Kada monah ode u neku porodicu sa takvom mišlju i ako ga ne darivaju, on biva time povređen; i zbog toga doživljava bol i nezadovoljstvo. Ako mu daju malo umesto mnogo… Ako mu daju stare stvari, a ne nove… Ako mu daju polako, a ne brzo… Ako mu daju nemarno, a ne na svečan način, on biva time povređen; i zbog toga doživljava bol i nezadovoljstvo. Takav monah nije dostojan da bude gost u porodicama.

Monasi, monah može otići u neku porodicu sa mišlju: 'Kada sam među porodicama, kako uopšte mogu pomisliti: "Neka mi daju, neka ne štede!… Neka mi daju na svečan način, a ne nemarno!"?' Kada monah odlazi u porodicu sa takvom mišlju, ako mu ne daju… ako mu daju nemarno, a ne na svečan način, on ne biva time povređen; on zbog toga ne doživljava bol i nezadovoljstvo. Takav monah jeste dostojan da bude gost u porodicama.

Monasi, Kassapa odlazi među porodice sa takvom mišlju… I tako, ako ne daju… ako daju nemarno, a ne na svečan način, on ne biva time povređen; on zbog toga ne doživljava bol i nezadovoljstvo.

Monasi, obodriću vas Kassapinim primerom ili primerom nekog ko je sličan Kassapi. Tako obodreni, ispravno vežbajte."


Beleška (Bhikkhu Bodhi)

[1] "Kulūpaka", onaj koji odlazi u domove porodica. Kao što će se videti u SN XVI:9 i XVI:10, ovo može biti opasno za monaha, ako u sebi nije dovoljno snažan da s eodupre izazovima koji proizlaze iz bliskog druženja sa nezaređenima. [Natrag]