Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XVII. 5: Pīlahaka sutta

Samyutta nikāya XVII.5

Pīlahaka sutta
Balegar

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se Blaženi obrati monasima: "Monasi". "Da, gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako reče:

"Monasi, dobitak, počast i slava su okrutni, bolni, grubi, predstavljaju prepreku za dostizanje nenadmašne slobode od okova. Zamislite bubu balegara, koja se hrani izmetom, puna je izmeta, okružena izmetom, sa velikom gomilom izmeta pred sobom. Ona će, zbog toga, gledati sa prezrenjem na druge bube i ovako razmišljati: 'Ja sam buba balegar koja se hrani izmetom, puna je izmeta, okružena izmetom, sa velikom gomilom izmeta pred sobom!' Isto tako se, monasi, monah čiji je um obuzet i savladan dobitkom, počašću i slavom obuče ujutro, uzme zdelu i ogrtač, te uđe u selo ili grad radi prošenja hrane. Pojevši tamo koliko je želeo, on biva pozvan da dođe i sutradan, pred njim je obilje hrane. I dok se vraća u manastir, hvali se on pred drugim monasima: 'Jeo sam koliko god sam želeo, pun sam isprošene hrane i pozvan sam da dođem i sutradan. Ja dobijam odeću, hranu, smeštaj i lekove, ali oni drugi monasi nemaju nikakvih zasluga, nikakvog uticaja, pa ne dobijaju odeću, hranu, smeštaj i lekove.' Pošto mu je um obuzet i savladan dobitkom, počašću i slavom, on prezire druge, uzorne monahe. Za tog zaluđenog čoveka tako dugo će biti vreme patnje i bola. Eto kako su, monasi, počast i slava su okrutni, bolni, grubi, predstavljaju prepreku za dostizanje nenadmašne slobode od okova. Zbog toga, monasi, ovako bi sebe trebalo da vežbate: 'Ostavićemo po strani bilo kakav dobitak, počast i slavu koje već uživamo; i nećemo dopustiti da bilo kakav novi dobitak, pokloni i slava, kada se pojave, zavedu naš um.' Tako bi sebe trebalo da vežbate.