Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XVII. 7: Diddha sutta

Samyutta nikāya XVII.7

Diddha sutta
Otrovna strela


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se Blaženi obrati monasima: "Monasi". "Da, gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako reče:

"Monasi, dobitak, počast i slava su okrutni, bolni, grubi, predstavljaju prepreku za dostizanje nenadmašne slobode od okova. A koga bi to, monasi, trebalo pogoditi strelom umočenom u otrov? Učenika kojeg su zadesili dobitak, počast i slava, a da on sam još nije dosegao ideal svoga uma [nibbana].

'Strela', monasi, to je naziv za dobitak, počast i slavu. Eto kako su, monasi, počast i slava su okrutni, bolni, grubi, predstavljaju prepreku za dostizanje nenadmašne slobode od okova. Zbog toga, monasi, ovako bi sebe trebalo da vežbate: 'Ostavićemo po strani bilo kakav dobitak, počast i slavu koje već uživamo; i nećemo dopustiti da bilo kakav novi dobitak, pokloni i slava, kada se pojave, zavedu naš um.' Tako bi sebe trebalo da vežbate.