Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XVIII.2: Rūpa sutta

Samyutta nikāya XVIII.2

Rūpa sutta
Oblici


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

… "Šta misliš, Rāhula, jesu li oblici… zvuci… mirisi… ukusi… dodiri… mentalne pojave trajne ili prolazne?“ — "Prolazne, gospodine.“

"A ono što je prolazno, je li bolno ili prijatno?“ — "Bolno, gospodine.“

"A ono što je prolazno, bolno, po svojoj prirodi podložno promeni, je li ispravno to smatrati: 'To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo'?“ — "Ne, gospodine.“

"Znajući ovo, Rāhula, dobro upućen plemeniti učenik gubi interes za oblike, gubi interes za zvuke, gubi interes za mirise, gubi interes za ukuse, gubi interes za dodire, gubi interes za mentalne pojave. Pošto je izgubio interes, u njemu se strasti smiruju. Kako se strasti smiruju, tako [njegov um] oslobođen biva. Sa oslobođenjem dolazi i saznanje: 'Oslobođen sam'. On tada jasno razume: 'Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu'.“