Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XVIII.3: Viññāna sutta

Samyutta nikāya XVIII.3

Viññāna sutta
Svest


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

… "Šta misliš, Rāhula, je li svest o viđenom… svest o čutom… svest o omirisanom… svest o okušanom… svest o dodirnutom… svest o mišljenom trajna ili prolazna?“ — "Prolazna, gospodine.“

"A ono što je prolazno, je li bolno ili prijatno?“ — "Bolno, gospodine.“

"A ono što je prolazno, bolno, po svojoj prirodi podložno promeni, je li ispravno to smatrati: 'To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo'?“ — "Ne, gospodine.“

"Znajući ovo, Rāhula, dobro upućen plemeniti učenik gubi interes za svest o viđenom, gubi interes za svest o čutom, gubi interes za svest o omirisanom, gubi interes za svest o okušanom, gubi interes za svest o dodirnutom, gubi interes za svest o mišljenom. Pošto je izgubio interes, u njemu se strasti smiruju. Kako se strasti smiruju, tako [njegov um] oslobođen biva. Sa oslobođenjem dolazi i saznanje: 'Oslobođen sam'. On tada jasno razume: 'Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu'.“