Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XVIII.4: Samphassa sutta

Samyutta nikāya XVIII.4

Samphassa sutta
Kontakt


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

… "Šta misliš, Rāhula, je li kontakt oka i oblika… kontakt uha i zvuka… kontakt nosa i mirisa… kontakt jezika i ukusa… kontakt tela i predmeta… kontakt uma i mentalnih pojava trajan ili prolazan?“ — "Prolazan, gospodine.“

"A ono što je prolazno, je li bolno ili prijatno?“ — "Bolno, gospodine.“

"A ono što je prolazno, bolno, po svojoj prirodi podložno promeni, je li ispravno to smatrati: 'To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo'?“ — "Ne, gospodine.“

"Znajući ovo, Rāhula, dobro upućen plemeniti učenik gubi interes za kontakt oka i oblika, gubi interes za kontakt uha i zvuka, gubi interes za kontakt nosa i mirisa, gubi interes za kontakt jezika i ukusa, gubi interes za kontakt tela i predmeta, gubi interes za kontakt uma i mentalnih pojava. Pošto je izgubio interes, u njemu se strasti smiruju. Kako se strasti smiruju, tako [njegov um] oslobođen biva. Sa oslobođenjem dolazi i saznanje: 'Oslobođen sam'. On tada jasno razume: 'Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu'.“