Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XVIII.6: Saññā sutta

Samyutta nikāya XVIII.6

Saññā sutta
Opažaj


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

… "Šta misliš, Rāhula, je li opažaj oblika… opažaj zvuka… opažaj mirisa… opažaj ukusa… opažaj dodira… opažaj mentalnih pojava trajan ili prolazan?“ — "Prolazan, gospodine.“

"A ono što je prolazno, je li bolno ili prijatno?“ — "Bolno, gospodine.“

"A ono što je prolazno, bolno, po svojoj prirodi podložno promeni, je li ispravno to smatrati: 'To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo'?“ — "Ne, gospodine.“

"Znajući ovo, Rāhula, dobro upućen plemeniti učenik gubi interes za opažaj oblika, gubi interes za opažaj zvuka, gubi interes za opažaj mirisa, gubi interes za opažaj ukusa, gubi interes za opažaj dodira, gubi interes za opažaj mentalnih pojava. Pošto je izgubio interes, u njemu se strasti smiruju. Kako se strasti smiruju, tako [njegov um] oslobođen biva. Sa oslobođenjem dolazi i saznanje: 'Oslobođen sam'. On tada jasno razume: 'Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu'.“