Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XVIII.7: Sañćetanā sutta

Samyutta nikāya XVIII.7

Sañćetanā sutta
Namera

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

… "Šta misliš, Rāhula, je li namera u pogledu oblika… namera u pogledu zvuka… namera u pogledu mirisa… namera u pogledu ukusa… namera u pogledu dodira… namera u pogledu mentalnih pojava trajna ili prolazna?“ — "Prolazna, gospodine.“

"A ono što je prolazno, je li bolno ili prijatno?“ — "Bolno, gospodine.“

"A ono što je prolazno, bolno, po svojoj prirodi podložno promeni, je li ispravno to smatrati: 'To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo'?“ — "Ne, gospodine.“

"Znajući ovo, Rāhula, dobro upućen plemeniti učenik gubi interes za nameru u pogledu oblika, gubi interes za nameru u pogledu zvuka, gubi interes za nameru u pogledu mirisa, gubi interes za nameru u pogledu ukusa, gubi interes za nameru u pogledu dodira, gubi interes za nameru u pogledu mentalnih pojava. Pošto je izgubio interes, u njemu se strasti smiruju. Kako se strasti smiruju, tako [njegov um] oslobođen biva. Sa oslobođenjem dolazi i saznanje: 'Oslobođen sam'. On tada jasno razume: 'Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu'.“