Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XVIII.8: Taṇhā sutta

Samyutta nikāya XVIII.8

Taṇhā sutta
Žudnja

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

… "Šta misliš, Rāhula, je li žudnja za oblicima… žudnja za zvucima… žudnja za mirisima… žudnja za ukusima… žudnja za dodirima… žudnja za mentalnim pojavama trajna ili prolazna?“ — "Prolazna, gospodine.“

"A ono što je prolazno, je li bolno ili prijatno?“ — "Bolno, gospodine.“

"A ono što je prolazno, bolno, po svojoj prirodi podložno promeni, je li ispravno to smatrati: 'To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo'?“ — "Ne, gospodine.“

"Znajući ovo, Rāhula, dobro upućen plemeniti učenik gubi interes za žudnju za oblicima, gubi interes za žudnja za zvucima, gubi interes za žudnju za mirisima, gubi interes za žudnju za ukusima, gubi interes za žudnju za dodirima, gubi interes za žudnju za mentalnim pojavama. Pošto je izgubio interes, u njemu se strasti smiruju. Kako se strasti smiruju, tako [njegov um] oslobođen biva. Sa oslobođenjem dolazi i saznanje: 'Oslobođen sam'. On tada jasno razume: 'Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu'.“