Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XVIII.9: Dhātu sutta

Samyutta nikāya XVIII.9

Dhātu sutta
Elementi

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

… "Šta misliš, Rāhula, je li zemlja kao element… voda kao element… vatra kao element… vazduh kao element… prostor kao element… svest kao element trajna ili prolazna?“ — "Prolazna, gospodine.“

"A ono što je prolazno, je li bolno ili prijatno?“ — "Bolno, gospodine.“

"A ono što je prolazno, bolno, po svojoj prirodi podložno promeni, je li ispravno to smatrati: 'To je moje, to sam ja, to je moje sopstvo'?“ — "Ne, gospodine.“

"Znajući ovo, Rāhula, dobro upućen plemeniti učenik gubi interes za zemlju kao element, gubi interes za vodu kao element, gubi interes za vatru kao element, gubi interes za vazduh kao element, gubi interes za prostor kao element, gubi interes za svest kao element. Pošto je izgubio interes, u njemu se strasti smiruju. Kako se strasti smiruju, tako [njegov um] oslobođen biva. Sa oslobođenjem dolazi i saznanje: 'Oslobođen sam'. On tada jasno razume: 'Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno ono što je trebalo učiniti, nema ničeg više da se uradi na ovome svetu'.“