Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXI.6 Lakuntaka-bhaddiya sutta

Samyutta nikāya XXI.6

Lakuṇṭaka-bhaddiya sutta
Patuljak Bhaddiya

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


U Sāvatthiju. Tada poštovani Bhaddiya Patuljak otide do Blaženog. A Blaženi ga ugleda izdaleka, pa ovako reče monasima:

“Monasi, vidite li onog monaha što dolazi, ružnog, neuglednog, deformisanog, prezrenog među monasima?”

“Vidimo, poštovani gospodine.”

“Taj monah poseduje veliku duhovnu snagu i moć. Nije lako naći postignuće koje taj monah već nije ostvario. On je taj koji, razumevši sam za sebe neposrednim znanjem, još u ovom životu stiže i boravi na tom nenadmašnom cilju svetačkog života, zbog kojeg sinovi uglednih porodica napuštaju dom i postaju lutajuće askete.”

Tako reče Blaženi… a zatim nastavi:

„Labudovi, čaplje i paunovi, slonovi i jeleni,
svi se oni lava plaše koliko god da su veliki.

Isto tako, među ljudskim bićima. makar i patuljak, al' obdaren mudrošću –
taj je istinski velik, a ne neka budala ogromnog tela.“