Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXII.60: Mahali sutta

Samyutta nikāya XXII.60

Mahali sutta
Razgovor sa Mahalijem


Prevod Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u gradu Vesali, u Velikoj Šumi, u dvorani zgrade sa velikim krovom. Tada Mahali (iz kneževskog plemena) Liććhavi posjeti Blaženog… pozdravi se s njim, sjedne sa strane, pa ga oslovi ovako:

"Gospodine, (učitelj) Purano Kassapo naučava ovako: 'Nema ni uzroka ni povoda zagađenosti bića. Bića postaju gadna bez uzroka i bez povoda. — Nema ni uzroka ni povoda pročišćenju bića. Bića postaju čista bez uzroka i povoda.' — Šta o tome kaže Blaženi?"

"Postoji, Mahali, uzrok, postoji povod zagađenosti bića. Bića postaju gadna zbog uzroka i povoda. Postoji, Mahali, uzrok, postoji povod pročišćenju bića. Bića postaju čista zbog uzroka i povoda."

"A šta je, gospodine, uzrok, šta je povod zagađenosti bića? Kojim uzrokom i povodom bića postaju gadna?"

"Kad bi tjelesni lik, Mahali, bio isključivo bolna pojava, podložna bolu, obuzeta bolom, a ne radošću, bića ne bi uživala u tijelu. Ali pošto je, Mahali, tjelesni lik također i radosna pojava, sklona radosti, obuzeta radošću, zato bića uživajuu tijelu za koje ih vezuje strast. Zbog te se povezanosti zagađuju. To je, Mahali, uzrok, to je povod zagađenosti bića. Zbog tog uzroka i povoda bića postaju gadna."

(Isti uzrok i povod važi i za pojave osjećaja, predodžbe, volje i svijesti.)

"A šta je, gospodine, uzrok, šta je povod pročišćenju bića? Kojim uzrokom i povodom bića postaju čista?"

"Kad bi tjelesni lik (… osjećaj, predodžba, volja i svijest…) bio isključivo sretna pojava, sklona sreći, obuzeta srećom, a ne bolom, bićima tijelo ne bi postajalo odvratno. Ali pošto je, Mahali, tjelesni lik (…) takođe i bolna pojava, sklona bolu, obuzeta bolom, a ne srećom, zato bićima tjelo postaje odvratno. Zbog te odvratnosti odustaju od strasti, a tim se odustajanjem pročišćuju. To je, Mahali, uzrok i povod pročišćenju bića. Zbog tog uzroka i povoda bića postaju čista."