Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXII.7: Upādāparitassanā sutta

Samyutta nikāya XXII.7

Upādāparitassanā sutta
Govor o uznemirenosti usled vezivanja


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, podučiću vas strepnji usled vezivanja i spokojstvu usled nevezivanja. [1] Poslušajte i dobro pazite, a ja ću vam govoriti." "Da, poštovani gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako nastavi:

"A kako, monasi, nastaje strepnja usled vezivanja? Neupućen, običan čovek koji ne prepoznaje plemenite i ne poznaje i nevičan je njihovoj Dhammi, koji ne prepoznaje uzvišena bića i ne poznaje i nevičan je njihovoj Dhammi, oblik smatra sopstvom ili da sopstvo poseduje oblik ili da je oblik u sopstvu ili da je sopstvo u obliku. I onda se taj njegov oblik menja, postaje drugačiji. Kako se taj oblik menja, postaje drugačiji, tako i njegova svest postaje zaokupljena promenom oblika. Uznemirenost i skup mentalnih stanja rođenih iz zaokupljenosti promenom oblika nastavljaju da opsedaju njegov um. Pošto mu je um opsednut, i on je uplašen, nesrećan i ispunjen strepnjom; zahvaljujući vezivanju postaje uznemiren.

On osećaj smatra sopstvom… opažaj smatra sopstvom… mentalne obrasce smatra sopstvom… svest smatra sopstvom ili da sopstvo poseduje svest ili da je svest u sopstvu ili da je sopstvo u svesti. I onda se ta njegova svest menja, postaje drugačija. Kako se ta svest menja, postaje drugačija, tako i njegova svest postaje zaokupljena promenom svesti. Uznemirenost i skup mentalnih stanja rođenih iz zaokupljenosti promenom svesti nastavljaju da opsedaju njegov um. Pošto mu je um opsednut, i on je uplašen, nesrećan i ispunjen strepnjom; zahvaljujući vezivanju postaje uznemiren.

Na taj način, monasi, nastaje strepnja usled vezivanja.

A kako, monasi, nastaje spokojstvu usled nevezivanja? Dobro upućen plemeniti sledbenik koji prepoznaje plemenite i poznaje i vičan je njihovoj Dhammi, koji prepoznaje uzvišena bića i poznaje i vičan je njihovoj Dhammi, oblik ne smatra sopstvom, niti da sopstvo poseduje oblik, niti da je oblik u sopstvu, niti da je sopstvo u obliku. I onda se taj njegov oblik menja, postaje drugačiji. Uprkos tome što se taj oblik menja, postaje drugačiji, njegova svest ne postaje zaokupljena promenom oblika. Uznemirenost i skup mentalnih stanja rođenih iz zaokupljenosti promenom oblika ne opsedaju njegov um. Pošto mu um nije opsednut, i on nije uplašen, nije nesrećan, niti ispunjen strepnjom; zahvaljujući nevezivanju postaje on spokojan.

On osećaj ne smatra sopstvom… opažaj ne smatra sopstvom… mentalne obrasce ne smatra sopstvom… svest ne smatra sopstvom, niti da sopstvo poseduje svest, niti da je svest u sopstvu, niti da je sopstvo u svesti. I onda se ta njegova svest menja, postaje drugačija. Uprkos tome što se ta svest menja, postaje drugačija, njegova svest ne postaje zaokupljena promenom svesti. Uznemirenost i skup mentalnih stanja rođenih iz zaokupljenosti promenom svesti ne nastavljaju da opsedaju njegov um. Pošto mu um nije opsednut, i on nije uplašen, nije nesrećan, niti ispunjen strepnjom; zahvaljujući nevezivanju postaje on spokojan.

Na taj način, monasi, nastaje spokojstvo usled nevezivanja."


Beleška (Bhikkhu Bodhi)

[1] Skoro identičan odlomak uključen je u Uddesa-vibhanga suttu (MN 138) . Na osnovu ove verzije može se zaključiti da su anupādā paritassanā i anupādāya aparitassati stare greške koje su se našle u tekstu još pre nego što su nastali komentari, koji onda daju pogrešno objašnjenje pogrešnog teksta. Zato tekst u MN treba ispraviti na osnovu SN. [Natrag]