Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXII.9: Kālattayānićća sutta

Samyutta nikāya XXII.9

Kālattayānićća sutta
Prolaznost u sva tri vremena


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, oblik je prolazan, kako onaj u prošlosti, tako i u budućnosti, a takođe i ovaj u sadašnjosti. Videvši to, monasi, upućeni plemeniti učenik je ravnodušan prema prošlim oblicima, ne nada se nekim budućim oblicima, a sebe vežba u odbojnosti, ohlađenosti i nestanku sadašnjeg oblika.

Osećaj je prolazan… opažaj je prolazan… mentalni obrasci su prolazni… svest je prolazan, kako ona u prošlosti, tako i ona u budućnosti, a takođe i ova u sadašnjosti. Videvši to, monasi, upućeni plemeniti učenik je ravnodušan prema svesti u prošlosti, ne nada se nekoj svesti u budućnosti, a sebe vežba u odbojnosti, ohlađenosti i nestanku svesti u sadašnjosti.