Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXVII.10: Khandha sutta

Samyutta nikāya XXVII.10

Khandha sutta
Sastojci


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Sāvatthiju.

"Monasi, žudnja i strast za oblikom… za osećajem… za opažajem… za mentalnim obrascima… za svešću jeste smetnja umu. Kada je monah napustio mentalne smetnje u ovih šest slučajeva… [njegov] um postaje upotrebljiv za one stvari koje treba saznati neposrednim znanjem."