Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXVII.8: Tanhā sutta

Samyutta nikāya XXVII.8

Tanhā sutta
Žudnja


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Savatthiju.

"Monasi, želja i strast za žudnjom za oblicima… za žudnjom za mentalnim pojavama jeste smetnja umu. Kada je monah napustio mentalne smetnje u ovih šest slučajeva… [njegov] um postaje upotrebljiv za one stvari koje treba saznati neposrednim znanjem."