Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXXVI.1: Samadhi sutta

Samyutta nikāya XXXVI.1

Samādhi sutta
Koncentracija


Prevod Rastislav Kobac
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Postoje, o monasi, ova tri osećaja: prijatan osećaj, neprijatan osećaj i ni-prijatan-ni-neprijatan osećaj. Postoje ta tri osećaja."

Pažljivi učenik Budin, 
jasnim razumevanjem i sabranim umom
poznaje osećaje [1] i poreklo [2] njihovo,
kao i završetak [3] njihov i put koji
ka završetku ovom vodi. [4]
Dosegnuvši osećaja kraj
u monahu takvom se žeđa gasi
i on doseže nibbanu. [5]


Beleške

[1] Komentar: On poznaje osećaje u skladu sa istinom o patnji. [Natrag]

[2] Komentar: On poznaje osećaje u skladu sa istinom o nastanku patnje. [Natrag]

[3] Komentar: On zna, u skladu sa istinom o prestanku patnje, da osećaji prestaju u nibbani. [Natrag]

[4] Komentar: On poznaje osećaje u skladu sa istinom o putu koji vodi ka prestanku patnje. [Natrag]

[5] Parinibbuto, "potpuno utrnuo"; komentar: kroz potpuno iskorenjivanje nečistoča (kilesa-parinibbanaya). [Natrag]

Videti takođe: Njanaponika Tera: Kontemplacija osećanja.