Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXXVI.11: Rahogata sutta

Samyutta nikaya XXXVI.11

Rahogata sutta
Osamljenje


Prevod Rastislav Kobac
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je neki monah došao da vidi Blaženoga i, nakon što ga je sa poštovanjem pozdravio, sede sa strane. Sedeći tako, on se ovako obratio Blaženome:

"Povukavši se u osamljenost, dok sam boravio u samoći, ova misao mi se javila: 'Trima osećanjima je podučavao Blaženi: prijatnim, bolnim i neutralnim osećanjima. Ali Blaženi je takođe rekao da sve što se oseća je unutar patnje. U odnosu na šta je Blaženi rekao da sve što se oseća je unutar patnje?'

"Dobro rečeno, monaše, dobro rečeno! Kao što sam podučavao trima osećanjima, prijatnim, bolnim i neutralnim, takođe sam rekao i da je sve što se oseća unutar patnje. Ovako sam izjavio upućujući na nestalnost (svih) uslovljenih fenomena (sankhara). To sam rekao zato što su svi uslovljeni fenomeni podložni uništenju, nestajanju, iščeznuću, utrnuću i promeni. U vezi sa ovim sam rekao: 'Sve što se oseća je unutar patnje.'

Dalje sam podučavao, monaše, postepenom prestanku (nirodho) uslovljenih fenomena (sankhara). U onome ko je postigao prvi stepen meditativnog zadubljenja (jhana), govor je utihnuo. Postižući drugo zadubljenje, razmišljanje i razmišljanje su prestali. Dosežući treće zadubljenje, radost je prestala. Dosežući četvrto zadubljenje udisanje i izdisanje su prestali. Dosežući područje prostorne neograničenosti, opažanje oblika (materije) je prestalo. Postižući područje neograničene svesti, opažanje područja neograničenog prostora je prestalo. Dosežući područje ničega, opažanje područja neograničene svesti je prestalo. Dosežući područje ni-opažanja-ni-neopažanja, opažanje područja ničega je prestalo. Postigavši prestanak opažanja i osećanja, opažanje i osećanja su nestali. U monahu slobodnom od nečistoće pohlepa, mržnja i zabluda su utihnuli.

Dalje sam podučavao, monaše, postepenom smirivanju (vupasama) uslovljenih fenomena (sankhara). U onome ko je dosegao prvo meditativno zadubljenje, govor se smirio. Dosegavši drugo zadubljenje, zamišljanje i razmišljanje su smireni… (nastavlja se ovako, sve do:) Dosegavši prestanak opažanja i osećanja, opažanje i osećaji su smireni. U monahu slobodnom od nečistoće, pohlepa je smirena, mržnja je smirena, zabluda je smirena.

Postoje, monaše, ovih šest stišavanja. U onome ko je postigao prvo zadubljenje, govor je utihnuo. Postižući drugo zadubljenje, zamišljanje i razmišaljanje su utihnuli. Postižući treće zadubljenje, radost je utihnula. Dosegnuvši četvrto zadubljenje, udisanje i izdisanje su utihnuli. [1] Postigavši prestanak opažanja i osećanja, opažanje i osećanja su utihnuli. U monahu oslobođenom od nečistoća, pohlepa je utihnula, mržnja je utihnula, zabluda je utihnula.


Beleška

[1] U odeljku "stišavanje" (patipassaddha) četiri nematerijalna zadubljenja (arupađđhana) nisu pomenuta. Prema komentaru ona se podrazumevaju u delu koji govori o "prestanku opažanja i osećanja" (jer su zadubljenja uslov za taj prestanak). [Natrag]

Videti i: Nyanaponika Thera "Kontemplacija osećanja".