Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXXVI.5: Datthabba sutta

Samyutta nikāya XXXVI.5

Datthabba sutta
Da se zna


Prevod Rastislav Kobac
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Postoje, o monasi, ova tri osećanja: prijatno, bolno i ni-bolno-ni-prijatno. Na prijatna osećanja treba gledati kao na bolna, na bolna osećanja treba gledati kao na trn, a na ni-bolna-ni-prijatna osećanja kao na prolazna. Ukoliko monah gleda na osećanja na ovaj način, kaže se za njega da ima pravi uvid. On je presekao želju, raskinuo okove (postojanja) i, potpuno uviđajući u čemu je obmana stigao je do kraja patnje.

Ko vidi bol u sreći, ko posmatra bolno osećanje kao trn,
i opaža prolaznost u neutralnom osećanju što bezazleno je —
ispravan uvid, zaista, ima takav monah jer potpuno razume ova osećanja;
a prozrevši ih, on će se lišiti prljanja u ovom životu.
Sazreo u znanju, snažan u Dhammi,
jednom kada mu se životni put završi, i telo slomi,
svaku meru i shvatanje on je nadišao.


Videti i: Njanaponika Tera "Kontemplacija osećanja".