Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Praksa

Audio – Vođene meditacije i predavanja
Audio materijal sa vođenim meditacijama za samostalno vežbanje, predavanja o različitim vidovima budističkog učenja i audio knjige u izdanju Theravada budističke zajednice u Srbiji.

Uvod u meditaciju uvida (vipassana)
Ceo tekst u PDF formatu ovde.
Cilj ove knjižice je da posluži kao uvod u praksu meditacije uvida onako kako se ona podučava unutar tradicije theravada budizma. Nije neophodno da poznajete Budino učenje da biste se bavili ovom praksom, premda takvo znanje može pomoći da upotpunite uvid koji se može javiti tokom praktikovanja meditacije.

Jan Chozen Bays: Kako ukrotiti divljeg slona i druge avanture sa svesnošću
Ljudi mi često kažu: “Voleo bih da meditiram, ali sam toliko zauzet da mi se čini da nemam vremena za to”. Vežbe u ovoj knjizi ukazuju na mnoga polja našeg života koja možemo početi da ispunjavamo živim bojama jedne tople svesnosti. Zato sam razvila mnoge od ovih vežbi kao pomoć da budemo svesniji, srećniji i lakše plovimo unutar toka života sa nizom obaveza.

Ađahn Sumedho: Pažnja – put u besmrtnost: Uputstva za meditaciju
Cilj ove knjige je da pruži jasne instrukcije i razumevanje budističke meditacije, onako kako je podučava Ađan Sumedho, monah (bhikkhu) theravādske tradicije.

Šravasti Dhammika: Uvod u meditaciju
Danas i narednih nekoliko nedelja govorićemo o meditaciji. To je tema za koju su svi zainteresovani i mnogi žele i da je praktično istraže. I zato sam smatrao da bi dobro bilo govoriti o meditaciji iz čisto praktičnog ugla. Tako da oni od vas koji žele da se oprobaju u ovoj vežbi mogu to i da učine.

Ađahn Đagaro: Meditacija
Meditaciju praktikujemo kako bismo negovali mir, mir u svom umu, mir u svom životu. I možemo se lako uveriti da je prilično teško ustaliti se u takvom miru, čak i ako smo u najidealnijim uslovima. Neizbežno će se pojaviti nešto što nas u tome ometa, obično nešto što dolazi iznutra. Tih ometanja ima raznih. No, zlovolja, odbojnost, bes ili mržnja najlakše remete mir u umu. Ne samo u vreme meditacije, već i tokom dana. Kad god bes, zlovolja ili iritiranost nastanu, oni nas poremete, uznemire naše mentalno blagostanje. Mnogo je stvari, mnogo ljudi, mnogo situacija koje mogu pokrenuti reakciju u umu, ali mora nam biti jasno da je uvek problem u nama, a ne “tamo negde”.

Prečasni Paññavaro: Umetnost pažnje
Možemo biti zahvalni Buddhi za ova učenja, ali da biste iskusili sve nagrade, morate u stvari sami sprovoditi ovo učenje tako što ćete jesti obožavano voće. To nije lako, ali nije ni toliko komplikovano i ne treba vam ništa više da znate da biste sproveli u vežbu osnovne upute koje ste upravo pročitali. Počnite odmah, obraćajući pažnju na to šta se dešava u vašem telu i umu ovog trenutka! Oklevajući u nadi da ćete naći bolja uputstva ili očekujući idealne uslove da se nekako stvore pre nego što počnete sa meditacijom je samo odlaganje iskušenja. Rad je u sadašnjosti, pa od sadašnjosti potiče i blaženstvo.

Ñanaponika Thera: Budistička meditacija
Ova knjiga klasičan je prikaz budističkog theravada učenja, a posebno njemu svojstvene tehnike mentalnog vežbanja. Podeljena je u tri dela. U prvom se na jednostavan način objašnjavaju pojedine vežbe, koje polazeći od najosnovnijih funkcija čovekovog uma vode do veće mentalne i duhovne jasnoće. Sledi Budin Veliki govor o temeljima svesnosti, osnovni tekst budističkog kanona posvećen ovoj temi, propraćen komentarima iz komentarske književnosti. Na kraju je, pak, pridodata antologija tekstova koji sa različitih strana osvetljavaju put ispravne svesnosti.

Henepola Gunaratana: Vipassana u praksi
Kada je vaša svesnost dobro razvijena, tada čak i u žurbi donosite pravu odluku. Jedina stvar koja ima smisla u žurbi da preduhitrite prolaznost jeste da se izmaknete jedan korak, proverite sopstveni um i vidite da li odluku donosite na osnovu mudrog promišljanja. Kada ste sabrani, znaćete kako da iskoristite sadašnji trenutak tako da zbog toga ne zažalite u budućnosti. Svaka promišljena odluka učiniće vas srećnijim i spokojnijim, zbog nje se nećete kasnije kajati.

Henepola Gunaratana: Meditacija za početnike
Meditacija zahteva “pronicljivost”. Sigurno da je daleko lakše zavaliti se u naslonjač i gledati televiziju. Zašto se mučiti? Zašto rasipati sve to vreme i energiju kada možeš uživati? Čemu mučenje? Jednostavno. Jer si čovek. A pošto si ljudsko biće, ti si ujedno naslednik onog nezadovoljstva u životu koje neće samo od sebe nestati. Najviše što možeš je da ga na neko vreme potisneš iz svoje svesti. Možeš se satima od njega skrivati ali na kraju se ono uvek vraća nazad – obično kada to najmanje očekuješ. Kompletna knjiga u PDF formatu

Thanissaro Bhikkhu: Osnovna uputstva za meditaciju na dah
“Tehnika koju ću izložiti jeste meditacija na dah. To je dobra tema bez obzira u kojoj ste religiji odrasli ili sada pripadate. Kao što je moj učitelj jednom rekao, dah ne pripada budizmu ili hrišćanstvu, niti bilo kome. On je zajedničko vlasništvo, tako svako može da ga uzme kao objekat meditacije…”

Thanissaro Bhikkhu: Uputstvo za vođenu meditaciju
Često mislimo da će, ako samo dodamo meditaciju svome životu, njeni efekti taj život potpuno prožeti; da ne treba da uradimo bilo šta drugo. Jednostavno ubacite meditaciju u mešavinu svoga života i ona će izmeniti sve druge sastojke: tako volimo da razmišljamo. Ali stvari zapravo ne funkcionišu tako. Morate svoj život da preoblikujete, kako biste ga načinili dobrim mestom za meditaciju, jer postoje aktivnosti, postoje stanja uma koja se zaista tvrdoglavo odupiru bilo kakvom uticaju meditacije.

S. N. Goenka: Vipasana meditacija
Vipasana, što znači videti stvari (pojave) onakve kakve one stvarno jesu, jedna je od najstarijih tehnika meditacije poreklom iz Indije. Poučavana je pre više od 2.500 godina u Indiji kao univerzalni lek za univerzalne ljudske nevolje, to jest kao umetnost življenja. Tehnika vipasana meditacije se uči na desetodnevnim kursevima, tokom kojih učenici savlađuju osnove ove metode i praktikuju je dovoljno dugo da bi osetili njezino blagotvorno dejstvo. Ovi kursevi se ne naplaćuju, čak ni za pokrivanje troškova hrane i smeštaja. Svi troškovi se podmiruju dobrovoljnim prilozima ljudi koji su uspešno završili kurs i osetili koristi vipassane, te otuda žele da pruže i drugima priliku da se usavršavaju.

Vilijam Hart: Umetnost življenja – Vipasana meditacija po učenju S. N. Goenke
Na osnovu govora koje je S.N. Goenka držao tokom desetodnevnog seminara meditacije i njegovih razgovora sa polaznicima, autor je načinio izvanredan uvod u ovu drevnu tehniku balansiranja uma i dovođenja u sklad sa stvarnošću. Kompletna knjiga u PDF formatu

Ađahn Anando: Blagonaklonost i uvid: uputstva za metta bhavanu
Posle uvodnog objašnjenja, data su uputstva za metta bhavanu, meditaciju blagonaklonosti i ljubavi, koja mogu korisno poslužiti za grupni i individualni rad.

Ađahn Brahmavamso: Osnovni metod meditacije
Meditacija je način da se postigne otpuštanje. U meditaciji se otpušta složeni svet spolja kako bi se dosegao spokojni svet unutra. U svim tipovima misticizma, u mnogim tradicijama, to je poznato kao put ka čistom i moćnom umu. Iskustvo ovog čistog uma, razrešenog od sveta, je predivno i blaženo.

Sayadaw U Teđaniya: Ispravan stav
Meditiranje je osvešćivanje i posmatranje onoga što se događa, šta god to bilo – bilo da je prijatno ili neprijatno – na jedan opušten način.

Branislav Kovačević: Pregled učenja
Ciklus od 12 predavanja o teoriji, praksi i istoriji budizma.