Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Audio

Vođene meditacije kao pomoć da samostalno vežbate:

Branislav Kovačević: Uvod u budističku meditaciju (2017)

 • Lek svesnosti (22. septembar): tekst i audio
 • Kako naučiti da gledamo (29. septembar): tekst i audio
 • Istraži čitav krug (6. oktobar): tekst i audio (zbog tehničke greške, nema audio snimka časa)
 • Ostati sa svojim telom (13. oktobar): tekst i audio (zbog tehničke greške, nema audio snimka časa)
 • Pusti! (27. oktobar): tekst i audio
 • Svesni postupci i celovitost (3. novembar): tekst i audio

Branislav Kovačević: Sedam koraka ka probuđenju (bođđhanga) (2017)

 • Sedam koraka ka probuđenju: 1. Svesnost – Novi Sad, 26. maj 2017audio | tekst
 • Sedam koraka ka probuđenju: 2. Istraživanje pojava – Novi Sad, 2. juni 2017audio | tekst
 • Sedam koraka ka probuđenju: 3. Energija – Novi Sad, 2. juni 2017audio | tekst
 • Sedam koraka ka probuđenju: 4. Radost – Novi Sad, 7. juli 2017audio | tekst
 • Sedam koraka ka probuđenju: 5. Smirenje – Novi Sad, 14. juli 2017audio | tekst
 • Sedam koraka ka probuđenju: 6. Koncentracija – Novi Sad, 21. juli 2017audio | tekst
 • Sedam koraka ka probuđenju: 7. Spokojstvo – Novi Sad, 28. juli 2017 — audio | tekst (zbog tehničke greške, audio nije snimljen)

———————————————

 • Šta je to nibbana/nirvana? – Novi Sad, 19. maj 2017. — audio | tekst
 • Upoznaj svoje (ne)prijatelje – Novi Sad, 12. maj 2017. — audio | tekst
 • Šta ti govori tvoj unutrašnji tiranin? – Novi Sad, 5. maj 2017. — audio | tekst

Branislav Kovačević: Nauči da meditiraš (2016)

Branislav Kovačević: Brahma vihāre — Četiri uzvišena boravišta (2015)

 1. Mettā: prijateljska ljubav (1): Objašnjenja | Audio instrukcije
 2. Mettā: prijateljska ljubav (2): Objašnjenja | Audio instrukcije  (delimični snimak)
 3. Karunā: saosećanje: Objašnjenja | Audio instrukcije
 4. Muditā: radost: Objašnjenja | Audio instrukcije
 5. Upekkhā: balans: Objašnjenja | Audio instrukcije

Branislav Kovačević: Uvod u budističku meditaciju (2014)

 1. Sabranost pažnje na dah: Objašnjenje i vežbeAudio instrukcije
 2. Sabranost pažnje na telo: Objašnjenje i vežbeAudio instrukcije
 3. Sabranost pažnje na emocije: Objašnjenje i vežbeAudio instrukcije
 4. Sabranost pažnje na misli: Objašnjenje i vežbeAudio instrukcije
 5. Sabranost pažnje na um: Objašnjenje i vežbeAudio instrukcije
 6. Sabranost pažnje u svakodnevnom životu: Objašnjenje i vežbeAudio instrukcije

Branislav Kovačević: Plemeniti osmostruki put (2014)

 1. Ispravno razumevanje: slajdovi | audio
 2. spravne namere: slajdovi | audio
 3. Ispravan govor: slajdovi | audio
 4. Ispravni postupci: slajdovi | audio
 5. Ispravno življenje: slajdovi | audio
 6. Ispravan napor: slajdovi | audio
 7. Ispravna sabranost: slajdovi | audio
 8. Ispravna koncentracija: slajdovi | audio

Govori o Dhammi

Audio knjige:

Šravasti Dhammika: Dobra pitanja – dobri odgovori

1. Šta je budizam?
2. Osnovni budistički pojmovi
3. Budizam i ideja boga
4. Pet pravila morala
5. Preporađanje
6. Meditacija
7. Mudrost i saosećanje
8. Vegetarijanstvo
9. Sreća i sudbina
10. Monasi i monahinje
11. Budistički kanon

12. Istorija i razvoj
13. Postati budista

Ađahn Munindo: Neočekivana sloboda

1. Zaista jednostavno
2. Svi smo mi prevodioci
3. Više od naših osećanja
4. Upoznavanje sa svojim emocionalnim inventarom
5. Kada se zaljubimo
6. Bez osuđivanja
7. Susret sa svojim besom
8. Ko kaže da je pogrešno bojati se?
9. Moć paradoksa
10. Istinska uteha deo 1deo 2
11. Šta je to samoobuzdavanje?
12. Molitva i predanost
13. Pitanje identiteta
14. Sami zajedno
15. I znam da bi trebalo toga da se oslobodim
16. Kontemplacija sreće

Ađahn Sumedho: Četiri plemenite istine

1. Prva plemenita istina deo 1deo 2
2. Druga plemenita istina
3. Treća plemenita istina
4. Četvrta plemenita istina deo 1deo 2

Leonard Bullen

Akcija i reakcija u budističkom učenju
Budizam – metod vežbanja uma