Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Dhammika: Uvod u meditaciju

Uvod u meditaciju

Poštovani Šravasti Dhammika

Serija govora Šravasti Dhammike o početnim koracima u meditaciji.

Kompletnu knjigu možete preuzeti u PDF formatu.

Dhammika