Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Poziv

Nema Ađan Čaa

Antologija citata

 

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Poziv

Sve što sam do sada rekao bile su samo reči. Jednostavno, kad ljudi dođu da me posete, očekuju da im nešto kažem. Ali najbolje je ne pričati mnogo o ovim stvarima. Bolje je bez odlaganja početi vežbanje. Ja sam poput dobrog prijatelja koji te poziva da pođeš na neko mesto. Ne oklevaj, kreni. Nećeš zažaliti.