Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Mentalna vežba za ovladavanje umom

Budistički pogled na bol,
napetost i bolest

Bhikkhu Sumedha


Prevod Leo Pravda
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


2. Mentalna vežba za ovladavanje umom

Prvo bih vas zamolio da uzmete u obzir da primena ove metode ne mora da bude pogodna za sve pacijente. Dakle, kandidati za ovo vežbanje bi trebalo da se pažljivo odaberu. Većinu vremena nije ni lako prići pacijentima kada se osećaju preplavljenim ogromnim bolom i naporom. Stoga je neophodno pažljivo razmatranje pojedinačnog pacijenta a pristup mora da se sa osetljivošću prilagodi kako bi odgovarao toj posebnoj individui.

Jednom kad se izgradi pacijentovo poverenje u terapeuta dalje navođenje treba vrlo pažljivo da se isplanira. Iako je veliki značaj dat ovoj metodi olakšanja od napetosti, nekoliko drugih jednostavnijih tehnika mogu takođe da budu uključene, kao što su: razvijanje blagonaklonosti, staloženosti i podešavanje okruženja.

Slušanje recitovanja zaštitničkih stihova (paritta) i terapija muzikom su neke od drugih blagotvornih tehnika koje mogu da se upotrebe. Razumevši specifičnost svake od tehnika može da se primeni ona kombinacija koja najbolje odgovara datom pacijentu.

Praktičan aspekt olakšanja od napetosti je značajniji nego bilo koja teorija o kojoj se da raspravljati. Samo primenom u praksi ona postaje praktična, u suprotnom ona samo ostaje stvar diskusije.

Fizička bolest je sastavni deo života. Kada ste prikovani za krevet imate priliku da upoznate sebe, suočeni ste sa svojim telesnim i mentalnim osećajima. Često se iz neznanja u takvim situacijama osećate bespomoćno, uplašeno i mentalno potlačeno. Pa ipak period bolesti je izuzetna prilika da posmatrate sebe i da saznate istinu o sebi. Sve dok se to ne dogodi vi stalno mesečarite u svetu ometanja, stalno ste zainteresovani za spoljašnji svet. Kada ste bolesni, imate priliku da zavirite u unutrašnji svet. Ono što ovde predstavljamo je praktičan mentalni trening koji može da nam pruži uvid u nas same. Takođe može da nam pomogne da budemo mentalno zdravi uprkos fizičkoj bolesti.

Postoje tri suštinska koraka u mentalnom treningu.

• fizička etika koja se ostvaruje pridržavanjem pet pravila: izbegavanje ubijanja, krađe, neprikladnog seksualnog ponašanja, laganja i opijanja.

• ovladavanje umom kroz jednostavno posmatranje dodira daha na nozdrvama.

• mudrost koja se razvija kroz pomno i uravnoteženo posmatranje sopstvenih osećaja na sistematičan način.

Mentalno se oboleva usled prisustva mentalnih nečistoća poput žudnje, odbojnosti i neznanja, te ova mentalna vežba cilja ka njihovom uklanjanju. Prvo, kao preduslov, potrebno je da se uspostavi odbrana od mentalnih nečistoća. To se čini tako što se održava čistoća usmenih i telesnih postupaka. Uzdržavanje od laganja, upotrebe grubih i uvredljivih reči, i širenja tračeva je govorna čistoća. Uzdržavanje od ubijanja, krađe i neprikladnog polnog ponašanja je telesna čistoća. Kada se toga savesno pridržavamo sa ispravnim razumevanjem tada u stvari blokiramo grub oblik žudnje, odbojnosti i neznanja. To je osnova mentalne vežbe olakšanja od napetosti.

Sa osnovom na čistoći govornih i telesnih postupaka nastavlja se ka drugom koraku – ovladavanju umom. Tu se razvija umna moć koncentracije uz održavanje njene jasnoće. Razvivši govornu i telesnu čistoću i ovladavanje umom preuzima se konačni korak – olakšanje od napetosti kroz mudrost. Postoji nekoliko tehnika za razvijanje drugog koraka. Jedna takva tehnika je učenje da se objektivno posmatra disanje.

1. Kako posmatrati disanje

Vrlo je prosto i jednostavno. Moramo da pokušamo da budemo pozorni prirodnog toka disanja usredsređujući um na deo nozdrva gde se može osetiti osećaj dodira vazduha. Učinite napor da održite neprekidnu pozornost koliko god dugo da je to moguće.

Šta ne treba da se radi?

• ne dišite namerno ili veštački. Dah koji posmatramo je prirodan, neusiljen dah.

• nemojte mentalno izražavati rečima npr. „udah, izdah“. Umesto toga vežbajte neposredno posmatranje osećaja koji se pojavljuje usled dodira sa vazduhom. U suprotnom ćete imati mentalnu nalepnicu a ne pravi osećaj.

• ne zamišljajte. Ne razvijajte vizuelnu predstavu nosa sa vazduhom koji ulazi i izlazi.

• ne pokušavajte da promenite ili podesite bilo koje iskustvo, umesto toga naučite da jednostavno budete pozorni i prihvatite šta god da se desi takvim kakvim jeste. To je učenje da se živi u skladu sa prirodom.

• ne dozvolite svojem raspoloženju da pređe u ushićenost ili deprimiranost. Pokušajte da budete neutralni i uobičajeni sa svakim iskustvom.

• ne držite se čvrsto za stvari, pustite ih da prođu. Čak i ako steknete znanje koje nikada ranije niste imali prosto mu dozvolite da prođe.

Koje prepreke postoje?

Dok pokušavate da vežbate na gore navedeni način prirodno je da ćete se susresti sa poteškoćama. One su samo prepreke sa kojima treba da se suoči i da se prevaziđu. Ako prevaziđete prepreke onda ste na cilju i ništa drugo ne preostaje da se uradi. Kasnije ćete sa vežbanjem razumeti kako su prepreke raznolika ispoljavanja tri korenske mentalne nečistoće.

Problemi i rešenja – osnovni nivo

Nejasno osećam dah.

Problem je u tome da želite da bude jasan. To je istina tog trenutka te prosto prihvatite istinu. Ne pokušavajte da promenite ono što doživljavate. To htenje za promenom je žudnja i stoga je prepreka. Kada prihvatite šta god da doživljavate kakvim jeste, žudnja prolazi a vaš se um smiruje. Neka taj smireni um posmatra dah jasnije, bez vaše želje da bude jasniji.

Posle jednog ili dva daha, moj um krene da luta tamo-amo. Nakon nekog vremena se prisetim da treba da posmatram disanje. Ali nakon posmatranja jednog ili dva daha opet počne da luta. Onda se ili naljutim ili odustanem od posmatranja.

Tu nema stvarnog problema. Prava priroda neuvežbanog uma je da luta. Tako da kad luta, prosto prihvatite da um luta. Onda ste automatski nazad na dahu. Kada se vežba, to može da se desi hiljadama puta. Dakle shvatite da je priroda takva. Nemojte je ometati. Ne opirite joj se. Sa svakim takvim iskustvom vaša svest se razvija. Na kraju se razvije do te mere da čim vam izmakne usredsređenost, vraćate se na usredsređenost istog trenutka.

Razljutili ste se jer ste hteli da um bude skoncentrisan. To htenje krši zakon prirode – lutajuću prirodu uma. Kao kaznu patili ste od ljutnje. Dobro je da ste naišli na ovu prepreku – ljutnju. To je dobra prilika da shvatite kako stvarate napetost ne znajući istinu. Morate to da naučite iz sopstvenog iskustva.

Kada krenem da posmatram dah mi postaje nameran.

Na početku um želi da se dah odvija na unapred pretpostavljeni način, ili na mentalno zamišljen način, tako da on postaje samosvesno disanje. Dakle, odložite nameru da dišete na način na koji vi to želite. Umesto toga dozvolite prirodi da održava svoj tok disanja. Čim to budete mogli da učinite počećete da doživljavate stvarni mir – možda po prvi put u svojem životu. Tada ćete shvatiti stvaran uzrok svoje napetosti. Naučite da čitate svoje telo i um, a ne ono što je napisano u knjigama. Jer knjige su samo vodiči ka istini, a ne istina sama.

Osećam bolove i žiganje. To me uznemirava.

U stvarnosti, bolovi i žiganje vas ne mogu mentalno uznemiriti. Vi u stvari jednostavno uznemiravate njih pokušavajući da ih uklonite. Umesto toga samo ih ignorišite. Ako vam pažnja i dalje ide ka njima posmatrajte ih kao što ste posmatrali dah, bez žudnje ili odbojnosti. Ovo je u stvari sledeći korak mentalnog vežbanja.

Zaspim.

Pokušajte da ne spavate tokom meditacije. Ako spavate jednom onda to postaje navika. Vežbajte se ignorišući pospanost sve dok ne probijete prag. Nakon toga postaćete vrlo pozorni. Shvatite da je pospanost oblik žudnje.

Problemi i rešenja – napredni nivo

Doživljavam vrlo prijatna osećanja kada se um skoncentriše, ali ubrzo iščeznu.

Mi želimo da prijatna osećanja ne iščeznu. To je žudnja – mentalna nečistoća. Posmatrajte kako postajemo uznemireni kada je prisutna žudnja. Ako prijatan osećaj iščezne jednostavno to prihvatite. Naučićete da kako da živite bez stvaranja žudnje.

Da li ja to moram da razumem da je to zakon prirode, da je to način življenja u skladu sa tim, da je to nepostojano i tako dalje?

Sve prethodno su reči o istini: način da se pokaže šta stvarnost jeste. One postaju prepreke ako se držite za njih. Sve što treba da uradite je da posmatrate svoj um i telo na jednostavan i neposredan način, bez izgradnje teorija i filozofija. Otkrićete put olakšanja od napetosti baš u vama samima.

Kada ispitujem dah osećam se opušteno. U suprotnom sam napet kao i pre.

Važno je razumeti da je ispitivanje daha samo tehnika za shvatanje kako da se živi bez napetosti. Jednom kada posluži svrsi ne treba da nastavite sa ispitivanjem ali morate da naučite kako da je primenite u svakodnevnom životu kako biste imali pravu korist od toga. Dah služi kao alatka.

Beleška: Nakon što ste vežbali dobro je pročitati sledeće, u suprotnom biste mogli da budete time prezaokupljeni, umesto da dozvolite znanju da se samo razvije.

Dok vežbamo, kroz iskustvo shvatamo sledeće:

• naš um je zatočenik tokova navike htenja i odbojnosti koji su razlog njegove uznemirenost.
• međutim, htenje i odbojnost su protiv zakona prirode, tako da patnja neizbežno sledi.
• kako se stvara žudnja iz htenja i kako se stvara gnev iz odbojnosti.
• kada prihvatimo stvarnost bez ikakvog htenja ili odbojnosti, um se smiruje.
• kako smiriti um – tajna je jednostavno u posmatranju bez posezanja za bilo čim. Ovo se sazna kroz praksu.
• življenje u sadašnjem trenutku – pošto ne možemo da budemo svesni prošlog daha: Kada otpustimo šta god da se dogodi, ne zaplićemo se u prošlost. Kada ne iščekujemo naredni dah, automatski smo u sadašnjosti.
• tada shvatamo da je življenje u prošlosti znači biti upleten u iluzorne misli. Življenje u budućnosti takođe. Samo življenje u sadašnjosti je življenje u skladu sa istinom.
• življenje u sadašnjosti je prosto promatrati šta se dešava.
• ako pokušamo da analiziramo ili da stvaramo sporove od događaja, gubimo se u prošlosti ili budućnosti, u brigama ili strepnjama.
• događaji se pojavljuju tek da bi promakli; to je priroda nestalnosti. Dakle, živite u sadašnjosti.
• događaji nisu da se žele ili ne žele. Dakle, ne pokušavajte da se držite za njih.
• ako se vezujete za događaje, spokoj nestaje i stvara se napetost. Dakle, budite nevezani i uživajte pravu radost.
• dva odlike – pozornost i mudrost – pomažu da se otkloni sva napetost.

Beleška: konačni cilj ovog vežbanja je samo da se nauči kako da se bavi stvarima bez vezanosti. Disanje je samo alatka. Onaj ko se bavi posmatranjem disanja ali ne primenjuje u svakodnevnom životu to što je time naučio, neće imati odgovarajuću dobrobit.