Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Učenje kroz meditaciju:

Govori na kursu meditacije
u Holandiji 1996. i 1998.


Godwin Samararatne


Prevod Maja Janković / Branislav Kovačević
Samo za slobodnu distribuciju, kao dar Dhamme