Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Godwin Samararatne

9. Vođena meditacija: Um poput ogledala

Hurnse Gaper, Hurwenen, Holandija (juli, 1998)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


(Čitati lagano, sa pauzama, prijatelju ili samome sebi, kao instrukcije za meditaciju)

Provedite izvesno vreme sa svojim telom. Osećate telo, postajete svesni tela. Uočavate različite osećaje i svaki pokret tela.

Naučite da blago ostavite sa strane svoje misli i vratite se telu. Naučite da osetite telo. Uočite razliku između osećanja tela i razmišljanja o telu.

Naučimo da se osećamo prijateljski, blagi, nežni i meki prema telu. Jednostavno prihvatite telo takvim kakvo jeste.

Učimo da osluškujemo svoje telo. Dopuštamo mu da nam kaže šta god poželi. Samo ga slušajte sa blagošću, kao što biste osluškivali vetar ili cvrkut ptica.

Osetite šta znači sedeti u ovom položaju. Osetite šta znači sedeti potpuno nepomično.

Kada telo miruje i um ima šansu da postane miran, kao što možete osetiti mir i oko sebe. Samo dopustite telu da diše prirodno.

Posvetite izvesno vreme dopuštajući telu da diše na način kako želi da diše. Ne kontrolišite dah. Ne manipulišite njime. Ne usmeravajte ga.

Nije potrebno bilo šta da posebno činite. Učite se ne-činjenu uz pomoć daha.

A sada postanite svesni različitih telesnih senzacija, različitih pokreta u telu dok ono diše. Osećate li bilo kakve senzacije u predelu nozdrva, u grudima ili u predelu stomaka? Budite sa tim senzacijama i pokretima, iz jednog daha u drugi.

Kada telo udahne, svesni ste da telo udiše. Kada telo izdahne, svesni ste da telo izdiše.

Doživljavamo sadašnji trenutak, ovde i sada, uz pomoć udaha i izdaha.

Čujete sada zvukove, imate misli, osećate različite emocije. Ne nastojte da ih potisnete, isključite. Dopustite im da budu tu, ali pažnja je i dalje uglavnom na vašem disanju.

A sada postavite dah u drugi plan i naučite da budete svesni šta god da se javi u vašem umu i telu, iz trenutka u trenutak.

Dopustite umu da radi ono što voli. Kao kada raskrčite veliki prostor detetu da se igra kako želi. Slično dobronamernoj majci, samo posmatrajte, pazite šta dete radi iz trenutka u trenutak.

Zvukovi. Misli. Emocije. Osećaji. Dopustite im da budu.

Nemojte sebi beležite ni pluseve, ni minuse. Učite da vidite stvari kakve jesu. I um je poput ogledala. Uči da odražava stvari upravo onako kakve one jesu. Ne kakve bi trebalo ili moralo da budu.

I u tom gledanju postoji samo viđenje, ne „ja“ vidim.

U tom slušanju postoji samo slušanje, ne „ja“ slušam.

U tom mišljenju postoji samo mišljenje, ne „ja“ mislim.

U tom osećanju postoji samo osećanje, ne „ja“ osećam.