Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Pet mentalnih prepreka

Pet mentalnih prepreka i njihovo uklanjanje

Izabrani tekstovi iz pali kanona i komentari

 

Sakupio i priredio:

Ñāṇaponika Thera

The Wheel publication No. 26
© 1993 Buddhist Publication Society


Preveo Rastislav Kobac
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovaj tekst možete kopirati samo za lične potrebe. Možete ga formatirati i distribuirati za korišćenje na računarima i računarskim mrežama, ukoliko ne uzimate nadoknadu za njegovu distribuciju ili korištenje. U suprotnom, sva prava su rezervisana.

 

Ovo izdanje je preuzeto iz štampanog izdanja iz 1994 pod okriljem DharmaNet Dharma Book Transcription projekta, sa ljubaznim dopuštenjem Buddhist Publication Society.