Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Hoa Hao vrsta budizma

Šravasti Dhammika


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Hoa hao je religijska tradicija, zasnovana na budizmu, koju je 1939. Osnovao Huynh Phu So, rodom iz područja oko delte Mekoga, u južnom Vijetnamu. Sledbenici smatraju Soa prorokom, a svoju školu nastavkom budističkog pokreta nastalog u XIX veku, poznatog pod imenom bu son kyu huong. Hoa hao sledbenici smatraju utemeljitelje ovih tradicija Budama, čija je sudbina da spasu čovečanstvo od patnje i zaštite vijetnamski narod.

Hoa hao tvrdi da okuplja oko dva miliona sledbenika širom Vijetnama; u nekim oblastima bližim mestu nastanka oko delte, čak 90% populacije praktikuje ovu tradiciju. Važna karakteristika ovog pokreta jeste njegovo naglašavanje uloge zemljoradnika, tako da je jedan od slogana: „Obrađujući svoju zemlju, praktikujemo Dhammu“. Hoa hao naglašava važnost laičke prakse u svom domu, umesto da se fokusira prvenstveno na hramove, monahe i zaređenje. Pomoć siromašnima se više ceni od podizanja hramova ili komplikovanih rituala; u idealnom slučaju, religijske i društvene ceremonije su jednostavne i skromne, te ne uključuju darovanje hrane tipično za glavnu struju vijetnamskog budizma, kao ni raskošne ceremonije venčanja ili pogreba kakve nalazimo u nekim od sredina u jugoistočnoj Aziji. Na sve to se gleda kao na bacanje novca, koji je moguće bolje potrošiti pomažući one koji su materijalno ugroženi. Sledbenici hoa hao se mole ujutro i uveče. Posebni oltari se koriste za odavanje poštovanja precima i svetim mestima. Tokom ceremonije se koriste samo voda, cvetovi i mirisni štapići; nema zvona ni gongova koji bi pratili molitve. Vernik koji je daleko od kuće u vreme molitve okreće se ka zapadu (tj. prema Indiji) da bi se pomolio Budi. Od sledbenika se očekuje da prisustvuju zajedničkim molitvama prvog i petnaestog dana svakog meseca po lunarnom kalendaru i na ostale budističke praznike. Hoa hao je uvek bio politički angažovan pokret i uz mnogo tenzija sa većinom vijetnamskih režima, uključujući i francusku vladavinu. U jednom trenutku je čak imao sopstvenu vojsku i upravljao je delovima delte Mekonga. Soa su 1947. zarobile snage Viet minha, kojima je komandovao Ho Ši Min, i ubile. Iako je danas priznata religija u Vijetnamu, mnogi članovi hoa hao odupiru se pokušajima vlade da kontroliše i upiće se u njihovu religiju, tako da je znatan broj religijskih vođa bio zatvaran zbog toga. Dva hoa hao budista su se spalili 2005. u znak protesta protiv religijskih progona, a kasnije, posle talasa hapšenja hoa hao budista, još devet ih je bio zatočeno u maju 2007. Hoa haoisti ne veruju da je njihov osnivač umro usled mučenja. Veruju da je još uvek među živima. Ceremonije kojima se obeležava dan njegovog rođenja su zabranjene zakonom. Mnogi hoa hao sledbenici su se iselili za Sjedinjene Države posle pobede komunizma i postoji njihova velika zajednica u Santa Ani, u Kaliforniji.