Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Majmunski um

Šravasti Dhammika

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


"Majmunski um" ili "um nalik majmunu" (kapićitta) jeste termin koji je Buda povremeno koristio da opiše ponašanje uobičajene čovekove svesti, koja je nemirna, neprekidno u pokretu i lako ju je skrenuti na drugu stranu (videti primere u Đatakama III,148 i V,445). Jednom je primetio: "Baš kao što se majmun kad juri među krošnjama uhvati za neku granu, pa je pusti kako bi se uhvatio za drugu, isto tako i ono što se naziva misao, um ili svest nastaje i nestaje neprekidno, dan i noć" (SN II,93). Svako ko je proveo makar i kratko vreme posmatrajući svoj um, a potom video čopor majmuna u šumi, moraće priznati da je ovo poređenje sasvim precizno i ne baš preterano laskavo. Jednom drugom prilikom Buda je rekao da čovek nekontrolisane žudnje „skače ovamo-onamo nalik majmunu koji u šumi traga za plodovima“ (Dhp. 334). Nasuprot ovome, Buda je svojim učenicima savetovao da sebe vežbaju kako bi razvili „um nalik jelenu u šumi“ (miga bhutesu ćetasa, M.I,450). Jeleni su naročito plemenite životinje, uvek budni I na oprezu bilo šta da čine.