Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Šravasti Dhammika

Nestanak Dhamme


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Postoji neobično, ali tvrdokorno verovanje među nekim budistima da će Dhamma uskoro nestati. Iako je to verovanje obično u drugom planu, dobija na značaju u vremenima i kod ljudi koji poseduju povećanu svest o mnogim neizbežnim neadekvatnostima budističkih institucija. Ali, ima li ikakve isitne u tom verovanju? Pre svega, treba da razjasnimo šta se podrazumeva rečju „Dhamma“. Dhamma je (1) istina o prirodi stvarnosti; (2) ta istina kako ju je razumeo i opisao Buda u mnogim svojim govorima i dijalozima; (3) primena i praktikovanje te istine među onima koji sebe nazivaju budistima. U ovom prvom značenju Dhamma ne može nestati ništa više no što to mogu prostor, energija ili vreme. Jer sve dok bilo šta postoji, postoji i Dhamma, jer ona je sama priroda tog postojanja. U drugom i trećem značenju reči, Dhamma će na kraju nestati zato što sve što je sačinjeno (samkhara), uključujući Budine reči i ljudsko razumevanje i postupci jeste podložno promeni. A kada nestane, pre ili kasnije otkriće ga neki novi Buda i ponovo objaviti svetu. Tako će se Buda narednog svetskog ciklusa zvati Maitreya.

Pa kada onda to neće biti Dhamme u ova dva poslednja smisla? Jednom su Budu pitali šta će to dovesti do „zatamnjenja i nestanka ov dobre Dhamme“ (saddhammassa sammosaya antaradhanaya). Odgovorio je da će do toga dovesti dve stvari. „Kada reči budu pogrešno izgovarane ikada njihovo značenje bude pogrešno tumačeno. Jer kada je izgovor pogrešan, tumačenje će takođe biti pogrešno“ (AN I.59). Ovde Buda misli na sopstvene reči onako kako su ih zapamtili njegovi neposredni učenici, kasnije zapisane, a mi ih danas imamo kao Tipitaku. U tom smislu, Dhamma nije u opasnosti da nestane. Zapravo, sa pronalaskom štampe, knjiga i elektronskih medija postala je sigurnija, dostupnija i čitanija nego ikada. Jednom drugom prilikom neko je postavio Budi slično pitanje. „Šta je uzrok, šta je razlog, zašto Dhamma ne traje dugo pošto je Tathagata dostigao konačno utrnuće?“ Buda je odgovorio: „Zbog toga što četiri temelja sabranosti ne bivaju razvijani i negovani, ova dobra Dhamma neće dugo trajati“ (SN V.174). Ovde Buda kaže da sve dok ljudi nastavljaju da pročišćuju i razbistruju sopstveni um kroz meditaciju, Dhamma će trajati. O istoj ovoj stvari Buda je takođe rekao: „Zemlja, voda, vatra i vazduh ne mogu učiniti da ova dobra Dhamma nestane. Ali neznalice će upravo ovde učiniti da ona nestane.“ (SN II.224) Dakle, to je odgovor na pitanje koliko će dugo Dhamma trajati. Dhamma nema bilo kakav unapred određen rok trajanja, niti je ona unapred predodređena da nestane u bilo koje određeno vreme. Trajaće i cvetati onoliko dugo koliko je oni koji sebe zovu budistima praktikuju, posvećeno, iskreno, sa razumevanjem i ljubavlju, a „neznalice“ (mogha purisa) budu u manjini.