Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Šravasti Dhammika

Dobra kamma! Loša kamma!
Šta je u stvari kamma?


"Knjiga koja je pred vama govori o kammi i s njom povezanim učenjem o preporađanju isključivo na način kako je sve to objasnio Siddhattha Gotama, poznat u istoriji kao Buda i osnivač religije poznate kao budizam. U vekovima posle Bude, njegovo učenje bilo je predmet analize različitih mislilaca i učenjaka; oni su ga tumačili i proširivali, komentarisali i razvijali. Tokom tog procesa nekada su dublja značenja bila izvučena na površinu i nejasni detalji razjašnjavani. Ali podjednako često takva egzegeza je zamagljivala i iskrivljavala Budino izvorno učenje, a ponekad vodila i do neutemeljenih zaključaka. Ovo se naročito odnosi na kammu i preporađanje."