Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Kako postajem budista…

i šta to uopšte znači?

Kao prvo, biti budista ne znači pripadati nečemu, nekoj religiji, filozofiji, “sekti”, već tragati za istinom o stvarima kakve jesu, a ne kako mi priželjkujemo da one budu. A da biste sebe smatrali budistom ili pre osobom sklonom ovakvom načinu  gledanja na svet u sebi i oko sebe, morate mnogo toga da naučite. Ili, možda, pre da od-učite. Navike su, dakle, važan predmet istraživanja, jer samo ako ih prvo uočimo, možemo i da ih se oslobodimo. Navike u mišljenju, govorenju i postupanju.

Kao drugo, nigde nemojte da žurite. Ali budite istrajni. Kopajući bunar sad tu, sad tamo nikad do vode stići nećete. Šta bi Buda u ovoj prilici savetovao? Evo jedne pričice:

Sledbenik neke druge religije otišao je jednom do Bude kao skeptik koji traži da ga neko uveri u ispravnost učenja. Saslušavši izlaganje, on zaista postade uveren u istinitost Budinih reči, te upita šta bi trebalo da učini da bi i postao budista. Buda mu odgovori: “Prvo celu stvar podrobno ispitaj.”

E vi ste upravo na tom stupnju. Trebalo bi da učenje na pravi način ispitate onako kao što biste i bilo šta drugo ispitivali. Razgovarajte sa sledbenicima učenja, pronađite hram u blizini (ili barem najbliži website 🙂 ), pažljivo čitajte tekstove. Ne samo objašnjenja kako sve to funkcioniše, već i tuđa iskustva sa praktikovanjem budizma. Buda je zainteresovane uvek savetovao da stvari, ;ak i njega samog, osmotre sa različitih strana i tek onda se odluče da li će živeti u skladu sa pravilima, za koja je tvrdio da svakome donose dobrobit, a umanjuju muku. Kako budete istraživali različite vidove učenja, tako će se razvijati i vaša veština njegove primene.

I kao treće: sve što naučite proverite u sopstvenoj praksi. Meditirajući, dakle pažljivo posmatrajući svoj život, kao najveće čudo koje imamo pred svojim očima. Samo lično iskustvo donosi pravi uvid i mogućnost samostalnog procenjivanja. Jer iskustvo je u suštini neprenosivo,
kao što slepcu ne možete nikada rečima opisati plavu boju ili gluvome šum talasa. Svako to mora sam za sebe da doživi. Ako se uverite da nešto od toga što ste čitajući naučili funkcioniše i u praksi, da vas čini srećnijom i spokojnijom osobom, držite se toga i razvijajte ga, vežbajući svakodnevno. Ako nešto ne funkcioniše -– odložite ga sa strane. Možda nešto niste dobro razumeli ili mu još jednostavno nije vreme.

Srećno putniče i dobro motri da svoj put iz vida ne izgubiš…