Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Pet pravila morala

Pet pravila morala

1. Ne ubijaj, niti povređuj živa bića.

2. Ne kradi.

3. Ne laži, ne vređaj, ne ogovaraj, ne naklapaj.

4. Ne budi razvratan; neguj iskrenost prema svom partneru.

5. Ne uzimaj droge, alkohol ili bilo šta drugo što pomućuje oštrinu svesti i sposobnost da razlikuješ šta je dobro, a šta loše za tebe i za druge.


Ovo je minimum moralnih pravila kojih treba da se pridržava svako ko sebe smatra budistom. Tačnije, svako ko sebi najiskrenije želi dobro. Detaljnije o svakom od ovih pravila pročitajte u: Thich Nhat Hanh: Pet divnih pravila