Theravāda budističko društvo

Pet pravila morala

Pet pravila morala

1. Ne ubijaj, niti povređuj živa bića.

2. Ne kradi.

3. Ne laži, ne vređaj, ne ogovaraj, ne naklapaj.

4. Ne budi razvratan; neguj iskrenost prema svom partneru.

5. Ne uzimaj droge, alkohol ili bilo šta drugo što pomućuje oštrinu svesti i sposobnost da razlikuješ šta je dobro, a šta loše za tebe i za druge.


Ovo je minimum moralnih pravila kojih treba da se pridržava svako ko sebe smatra budistom. Tačnije, svako ko sebi najiskrenije želi dobro. Detaljnije o svakom od ovih pravila pročitajte u: Thich Nhat Hanh: Pet divnih pravila