Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Dobra pitanja – dobri odgovori

Šravasti Dhammika

Prevod Mladen Danić, Nenad Ivanović, Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Predgovor 4. prepravljenom izdanju

Pre nekih 18 godina grupa budističkih učenika sa singapurskog univerziteta došla je kod mene i požalila se da često imaju problema da odgovore na pitanja o budizmu koja im razni ljudi postavljaju. Zamolio sam ih da mi daju primere takvih pitanja i oni su to i učinili. Bio sam šokiran da pametni, dobro obrazovani mladi budisti znaju toliko malo o svojoj religiji i imaju toliko problema da je objasne drugima. Pribeležio sam mnoga od njihovih pitanja, dodao neka koju su i meni samom često bila postavljana i tako je nastala knjižica Dobra pitanja – dobri odgovori. Ono što je bilo namenjeno samo mladim Singapurcima dobilo je, na moje iznenađenje i radost, međunarodnu čitalačku publiku. Tako je englesko izdanje štampano u preko 150.000 primeraka, a ono je kasnije bilo i više puta obnavljano u SAD, Maleziji, Indiji, Tajlandu i na Šri Lanki. Knjige je prevedena na 14 jezika, a najnoviji prevodi su na bhasa-indonežanski i na španski. U ovom četvrtom i proširenom izdanju dodao sam još neka pitanja i pružio, nadam se, dobre odgovore na njih. Dodao sam takođe poglavlje sa izborom Budinih izreka. Neka ova knjižica nastavi da podstiče interesovanje za Budinu Dhammu.

Šravasti Dhammika, Singapur, 2005.